H. 2. 1. Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske (KPH/SKH)