H. 2. 7. Sindikalna vijeća/odbori

0

Sindikati

Na zboru beogradskih radnika i namještenika u prosincu 1944. na inicijativu KPJ izabran je Centralni sindikalni akcioni odbor sa zadaćom stvaranja akcionih sindikalnih odbora prema gospodarskim i upravnim granama i pripreme i sazivanja Opće zemaljske sindikalne konferencije. Ona je održana u Beogradu 23. do 25. siječnja 1945. i na njoj su osnovani Jedinstveni sindikati radnika i namještenika Jugoslavije (JSRNJ). Organizacijska struktura JSRNJ utvrđena u Privremenom statutu predviđa osnivanje organizacija po privrednim granama i društvenim djelatnostima, centralnim upravama saveza, zemaljskim i mjesnim odborima i podružnicama u poduzećima i ustanovama.