H. 2. 5. Savez udruženja boraca NOR–a HRVATSKE (SUBNOR)

0

Savez boraca NOR–a Hrvatske (SBNOR) / Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske (SBNORH/SUBNORH)

SUBNOR je društveno–politička organizacija sudionika narodnooslobodilačkog rata koja djeluje kao jedinstvena organizacija svih članova i njihovih udruženja na području SFRJ. Savezi udruženja boraca pojedinih republika i autonomnih pokrajina SFRJ samostalne su organizacije u jedinstvenom SUBNORJ.

SUBNORJ je nastao 1961. spajanjem triju organizacija: Saveza boraca narodnooslobodilačkog rata (osnovan 1947.), Saveza ratnih vojnih invalida (osnovan 1945.) i Udruženja rezervnih oficira i podoficira (osnovano 1952.). Te tri organizacije osnovane su s ciljem učvršćenja i daljeg razvijanja tekovina narodnooslobodilačkog rata i socijalističke revolucije. Udruženje rezervnih oficira i podoficira se u prosincu 1969. izdvojilo iz ovog Saveza u samostalnu organizaciju Savez rezervnih vojnih starješina Jugoslavije.