H. 2. 4. Antifašistička fronta žena (AFŽ)/ Konferencija za društvenu aktivnost žena (KDAŽ)

0

Antifašistička fronta žena (AFŽ)/ Konferencija za društvenu aktivnost žena (KDAŽ)

Antifašistička fronta žena (AFŽ) je društveno–politička organizacija žena, osnovana u Bosanskom Petrovcu 6. prosinca 1942. godine. Posebni odbori žena sakupljali su hranu, odjeću i sanitetski materijal za NOV, brinuli se za obradu zemlje, žetvu i sjetvu, za obučavanje bolničarki, za bolnice, za djecu i sl. Na Prvoj zemaljskoj konferenciji u Bosanskom Petrovcu sudjelovalo je 166 izabranih delegatkinja s oslobođenog i okupiranog područja Jugoslavije. Na toj je konferenciji izabran Centralni odbor AFŽ–a i istaknute su neposredne zadaće organizacije. Po uzoru na ostale organizacije počinju se organizirati glavni, okružni, kotarski i mjesni odbori. U srpnju 1945. održan je Prvi kongres AFŽ–a u Beogradu. Drugi je kongres održan 1948., a treći 1950. Na Četvrtom kongresu 1953. godine AFŽ je ukinut kao posebna ženska organizacija. Različite organizacije i društva koja se bave pitanjima od interesa za žene ujedinile su se u Savez ženskih društava Jugoslavije. Iz toga je izrasla Konferencija za društvenu aktivnost žena Jugoslavije, osnovana 1961. na Konferenciji u Zagrebu, koja kao društveno–politička organizacije djeluje u okviru SSRN–a. Reorganizacija Saveza ženskih društava Jugoslavije u Konferenciju za društvenu aktivnost žena Jugoslavije u skladu je s općim društvenim razvojem koji napušta tradicionalni oblik organiziranja žena (ženske organizacije), već je usmjeren ka općedruštvenim problemima vezanim za društvenu aktivnost i položaj žene. Konferencija za društvenu aktivnost žena brine se za zapošljavanje žena, reguliranje zakonskih prava, zdravstvenu i socijalnu problematiku, zaštitu majki i djece i dr. Konferenccija djeluje preko svojih osnovnih organizacija u okviru odgovarajućih konferencija za društvenu aktivnosti žena u republikama i socijalističkim pokrajinama.