H. 2. 2. Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda (NF/JNOF/SSRNH)