H. Političke stranke, društveno političke organizacije i sindikati