Ugostiteljstvo i turizam

0

[0290] Hotelsko poduzeće „Zadar” (1946. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–290

Klasifikacija: G.2.6.

Naziv fonda: Hotelsko poduzeće „Zadar“

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 30 svež.; 2,5 d/m

Stvaratelj: Zemaljsko hotelsko poduzeće Hrvatske – Ispostava Zadar / Gradsko hotelsko poduzeće Zadar / Hotelsko poduzeće „Zadar“