Udruženja i savezi

0

Zadrugarstvo na Zadarskom području nakon Drugog svjetskog rata

Odmah nakon II. svjetskog rada gotovo u svakom selu osnovala se neka zadruga. U prvo vrijeme najraširenije su bile nabavno–prodajne zadruge. Uz njih su postojale i specijalizirane zadruge, ribarske, brodograditeljske, obrtne zadruge u koje su bili uključeni stručni radnici, vježbenici, kvalificirani i visokokvalificirani radnici; seljačke radne zadruge (SRZ) za obradu zemlje, organizaciju brigadnog rada i normativnog sustava s uključivanjem vlasnika posjeda i članova njihovih obitelji; opće poljoprivredne zadruge i slično. Kasnije su nabavno–prodajne zadruge (NPZ) preimenovane u opće poljoprivredne zadruge (OPZ) koje su bile zamišljene kao svestrane privredne organizacije sela, a osim trgovine razvijale razne pogone za preradu, usluge i proizvodnju. Po uzoru na sovjetski model kolektivizacije i u socijalističkom privrednom sustavu FNRJ nakon Drugog svjetskog rata uvodi se kolektivni zadružni organizacijski oblik seljačkih radnih zadruga.