G. 2. Razdoblje socijalizma

0

[0503] Poljoprivredna zadruga Veli Rat (1943.– 1955.)

Signatura: HR–DAZD–503

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga Veli Rat

Vrijeme nastanka gradiva: 1943., 1936.–1954.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 21 knj.; 0,5 d/m.

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga Veli Rat

0

[0302] Poljoprivredna zadruga Vrgada (1951. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–302

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga Vrgada

Vrijeme nastanka gradiva: 1951./1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 knj., 2 kut.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga Vrgada

0

[0408] Poljoprivredna zadruga Vrsi (1945. – 1981.)

Signatura: HR–DAZD–408

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga Vrsi

Vrijeme nastanka gradiva: 1945./1981.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 7 kut.; 0,7 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga Vrsi

0

[0304] Ribarska zadruga Iž Mali (1949. – 1962.)

Signatura HR–DAZD–304

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Ribarska zadruga Iž Mali

Vrijeme nastanka gradiva: 1949.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Ribarska zadruga Iž Mali

0

[0440] Ribarska zadruga Veli Rat (1906. – 1950.)

Signatura: HR–DAZD–440

Klasifikacija: G. 2.1.3.

Naziv fonda: Ribarska zadruga Veli Rat

Vrijeme nastanka gradiva: 1908.–1943., 1948.–1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 19 knj.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Ribarska zadruga Veli Rat