G. Gospodarstvo i bankarstvo

0

[0501] Obrtnički zbor Biograd n/m (1945. – 1947.)

Signatura: HR–DAZD–501

Klasifikacija: G.2.1.1.

Naziv fonda: Obrtnički zbor Biograd n/m

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1947.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 1 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Obrtnički zbor u Biogradu n/m

0

[0267] Kotarska zanatska komora Zadar (1945. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–267

Klasifikacija: G.2.1.1.

Naziv fonda: Kotarska zanatska komora Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 55 knj., 23 kut.; 20,0 d/m

Stvaratelj: Obrtni zbor Zadar / Kotarsko–gradska zanatska komora za kotareve Zadar i Benkovac te grad Zadar / Zanatske komora za kotar i grad Zadar / Zanatsko–komunalne komore kotara Zadar

0

[0268] Trgovinska komora Zadar (1956. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–268

Klasifikacija: G.2.1.1.

Naziv fonda: Trgovinska komora Zadar

Vrijeme nastanka gradiva 1956.–1967.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 knj., 37 kut.; 4,00 d/m

Stvaratelj: Trgovinska komora Zadar, 1954.–1962.

0

[0269] Ugostiteljska komora Zadar (1955. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–269

Klasifikacija: G.2.1.1.

Naziv fonda: Ugostiteljska komora Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1954.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 knj., 28 svež.; 2,5 d/m

Stvaratelj: Ugostiteljska komora kotara Zadar