[0390] Narodni odbor općine Sali (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–390

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Sali

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 58 knj., 47 kut.; 6,00 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Sali

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619
Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. općina Sali obuhvaćala je mjesta Luka, Rava, Sali, Savar, Zaglav i Žman. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. selo Savar izdvaja se iz općine Sali i pripaja općini Božava. Promjene koje su uslijedile 1955. godine u sustavu komunalne samouprave nisu promijenile granice Općine Sali, premda tada dolazi do teritorijalnih promjena na širem sjevernodalmatinskom području.

Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. ukida se Općina Sali, a njezino područje ulazi u sastav proširene općine Zadar koja je ušla sastav kotara Split.

SADRŽAJ

Funkcije, djelatnosti i nadležnosti Narodnog odbora općine odražavaju i sadržaj gradiva koje nastaje njegovim djelovanjem. Gradivo je prvenstveno izvor za proučavanje političke, demografske, gospodarske povijesti sjeverozapadnog dijela Dugog otoka.

POVIJEST FONDA

Gradivo Narodnoga odbora općine Sali Državnom arhivu u Zadru predao je Mjesni ured Sali 18. srpnja 1974. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 131/1947). S gradivom općine primljeno je i gradivo Mjesnog narodnog odbora Sali. Gradivo je sačuvano fragmentarno, osobito ono za razdoblje od 1943. do 1952. godine. Nisu sačuvani upisnici/urudžbeni zapisnici za godine 1954.–1956. Sređeno je kronološki sukladno urudžbenome zapisniku, ali i prema odsjecima. Za razdoblje 1952.–1958. sređeno je prema tekućim brojevima urudžbenog zapisnika, a za razdoblje 1957.–1962. prema Naredbi o planu jedinstvenih arhivskih znakova. Zasebnu seriju čine zapisnici sjednica Općinskog vijeća, Vijeća proizvođača i njihovih zajedničkih sjednica. Izrađen je kronološki popis sjednica Općinskog vijeća kao i popis svih službenika Narodnog odbora općine Sal i drugih institucija u njegovoj nadležnosti. Zapisnici drugih tijela kao što su komisije, savjeti, fondovi svrstani su prema sadržajnim cjelinama.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Upisnik NO općine Sali, 1952.–1953., 1957.–1962., 8 knj.

2. Upisnik povjerljivih spisa, 1957.–1960., 3 knj.

3. Upisnik potvrda, ovjera, 1956., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Matična knjiga zaposlenika, 1959.–1960., 2 knj.

2. Registar izdanih radnih knjižnica NO Sali, 1955.–1962., 1 knj.

3. Registar ribara NO općine Sali i mjesnog ureda Sali, 1960., 1963.–1966., 1 knj.

4. Popis davatelja mjesnog samodoprinosa, 1957., 1 knj.

5. Popisi birača za mjesta Luka, Sali, Zaglav i Žman, 1950., 4 knj.

6. Stalni popisi birača mjesta Luka, Rava, Sali i Zaglav, 1953., 4 knj.

7. Abecedni popisi birača mjesta Luka, Sali, Zaglav i Žman, 4 knj.

8. Glavna knjiga poreza na nasljedstvo, 1949.–1950., 1955.–1958., 7 knj.

9. Knjiga poreznih obveznika sela Luka, Rava, Sali, Zaglav, Žman, 1951.–1962., 39 knj.

10. Evidencija računa i rashoda, 1958.–1962., 2 knj.

Spisi, 1952.–1962., 47 kut.

1. Opći spisi NO općine Sali, 1952.–1957., kut. 1–12.

2. Opći spisi prema planu jedinstvenih arhivskih znakova, 1958.–1962., kut. 13–35.

3. Zapisnici sjednica NO općine Sali, 1952.–1962., kut. 36.

4. Zapisnici zajedničkih sjednica Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača, 1957.–1962., kut. 37.

5. Zapisnici sjednica Općinskog vijeća, 1957.–1962., kut. 38.

6. Zapisnici sjednica Vijeća proizvođača, 1957.–1962., kut. 39.

Zapisnici sastanaka Savjeta za unutrašnje poslove, 1958.–1961.

7. Savjet za prosvjetu i kulturu, 1956.–1962., kut. 40.

8. Savjet za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu, 1958.–1961., kut. 41.

9. Savjet za privredu i komunalne poslove, inspekcija rada, 1958.–1962.

10. Dosjei radnika, kut. 42–43.

11. Platne liste službenika i učitelja, 1952.–1962., kut. 44–45.

12. Financijski planovi i završni računi, 1952.–1962., kut. 46–47.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar; Popis korištenih jedinstvenih arhivskih znakova, Popis brojeva i arhivskih oznaka sačuvanih spisa, Popis zapisnika, Popis službenika.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619