[0622] Tehnički ured Općine Zadar (1921.–1943.)

Signatura: HR–DAZD–622

Klasifikacija: A.3.2.5.

Naslov: Tehnički ured Općine Zadar (Ufficio Tecnico Comunale)

Vrijeme nastanka gradiva: 1923.–1943.

Razina opisa: Serija

Količina: 13 knj., 45 kut.; 4,70 d/m.,

Stvaratelj: Općina Zadar – Tehnički ured (R. Comune di Zara – Ufficio Tecnico)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Tehnički ured u razdoblju 1923.–1943. u sastavu je Općine Zadar (R. Comune di Zara). Odlukom Ministarstva unutarnjih poslova Kraljevine Italije iz 1927. godine, uvode se u gradsku upravu uredi, kao što su Tehnički ured, Ured za mobilizaciju, Ured za pomorske poslove. Uredi su djelovali do prestanka talijanske uprave u gradu, točnije do mjeseca svibnja 1943. godine. Ured je obavljao i korespondenciju s Ministarstvom za javne radove u Rimu, Samostalnim tehničkim uredom zadarske Prefekture (Genio Civile), i sa svim dobavljačima s područja Kraljevine Italije, a koji su se odnosili na izvođenje građevinskih radova na javnim objektima u gradu.

Do 1927. godine spisi su se urudžbirali u glavni urudžbeni zapisnik Općine, bez posebnog uredskog broja kao sekcija graditeljstvo (Sezione edile).

POVIJEST FONDA

Spisi Ureda nalazili su se u zgradi Općine do 1953. godine kad ih je pravni sljednik NOO Zadar predao Historijskom arhivu u Zadru, zajedno s gradivom Općine Zadar iz razdoblja 1918.–1944. godine. Prilikom preuzimanja gradiva sastavljen je zapisnik, iz kojeg je vidljivo da se 20 svežnjeva općinskih spisa odnosi na Tehnički ured općine. Fond nije upisan u Knjigu akvizicija.

Spisi Tehničkog ureda do 1927. godine odlagani su po tekućem broju glavnog urudžbenog zapisnika Općine i označivani oznakom Pf (Permessi fabbriche – dozvole za gradnju). Osnivanjem Tehničkog ureda kao zasebnog odjela, spisi se unose u glavni urudžbeni zapisnik (Protocollo) Općine, ali dobivaju i interni broj ureda. Za razdoblje od 1925. do 1933. godine sačuvani su odjelni urudžbeni zapisnici ureda, koji nisu za uporabu, jer brojevi spisa ne odgovaraju slijedu, a ni brojevima sačuvanih dokumenata.

Prigodom sređivanja uspostavljen je prvobitni poredak i spisi su sređeni prema tekućem broju internog urudžbenoga zapisnika kako je stvaratelj i odlagao spise u svom uredu. U opisu se navodi i broj glavnog urudžbenog zapisnika kojeg je vodila pisarnica Općine.

SADRŽAJ

Sačuvani spisi imaju povijesnu i dokumentacijsku vrijednost za graditeljstvo na području Zadra u razdoblju između dva svjetska rata i izvor su za proučavanje graditeljstva. Gradivo obiluje grafičkim prikazima, arhitektonskim rješenjima i crtežima, a svjedoči i o graditeljskom stilu Liberty (Art–deco), kao i o specifičnom graditeljstvu karakterističnom za razdoblje talijanskog fašizma. Ono istraživačima pruža uvid u izgradnju privatnih objekata za stanovanje, trgovačkih objekata, izgradnje javnih zgrada i stambenih blokova za potrebe stanovanja kao i uprave samoga grada. Serija je izvor za povijest arhitekture i stila življenja u Zadru u prvoj polovici 20. st. Dok su spisi Općine odlagani prema kategorijama, Tehnički ured je imao zasebni razredbeni sustav prema kojem je i uspostavljen poredak prigodom sređivanja.

POPIS GRADIVA

1. Privatna izgradnja (Case private), kut. 1–14.

2. Stambene zgrade (Case popolari), kut. 15–16.

3. Škole i vojni objekti (Scuole e caserme), kut. 17–19.

4. Katastarski poslovi koji se odnose na graditeljstvo, razne dozvole za za građevinske radove na objektima (Diversi), Komisija za uređenje izloga obrtnih i uslužnih trgovina (Commissione d ‘ornato), uporabne dozvole za javne i privatne poslovne prostore i slično, javna kupališta i slično, kut. 20–22.

5. Ulice i ceste (Strade), kut. 23–29.

6. Groblja (Cimitero), kut. 30–31.

7. Gradska klaonica (Macello comunale), kut. 32.

8. Gradski parkovi i javne zelene površine (Gardinaggio), kut. 33.

9. Izgradnja spomenika i muzeja, arhivi, kazališta i knjižnice, i njihovo održavanje, kut. 34.

10. Gradske ribarnice, trgovišta i gradske tržnice (Pesca, mercati e piazze), kut. 35.

11. Inventar nekretnina i katastarski izvodi. Inventar nekretnina u vlasništvu Općine Zadar (Inventario dei Beni immobili del Comune); Javne službe, bolnice, zavodi, vatrogasci, domovi za stare i nemoćne (Pronto soccorso), kut. 36,

12. Gradska kanalizacija i odvodne vode (Fognatura), kut. 37–38.

13. Automehaničarske radnje, auto pumpe, skladišta nafte i slično (Automezzi), kut. 39.

14. Prijenos vlasništva, imovinsko–katastarski poslovi, kut. 40

15. Korespondencija ureda, razne ponude tvornica i proizvođača alata, strojeva, građevinskog materijala, rasadnih biljaka za parkove i slično, kut. 41–44.

16. Gradski kamenolomi (Cave comunale di pietra) i razno, kut. 45.

JEZIK/PISMO

Talijanski i hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

Urudžbeni zapisnici Općine Zadar 1923.–1943.

Kazala (registri alfabetici)

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–121: Općina Zadar (R. Comune di Zara)

HR–DAZD–122: Samostalni tehnički ured zadarske Prefekture (R.Genio Civile)

BIBLIOGRAFIJA

Arbutina, Dražen. Glavna obilježja urbanističkog razvoja Zadra: 1918.–1944. Zadar:Narodni muzej, 2007. *** Arbutina, Dražen. Regulacijski plana Zadra iz 1939. godine, Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 9 (2001[i.e. 2002]), 1(21): str. 15–29***Arbutina, Dražen. Talijanska arhitektura druge četvrtine XX stoljeća u kontekstupolitičkih kvalifikacija. Zagreb, 1997. *** Stagličić, Marija. Graditeljstvo u Zadru: 1868.–1918. Zagreb, 1988. *** Anche le carte parlano italiano: fonti giuridiche, sensimento e inventariazione della documentazione veneta e italiana presso l’Archivio di Stato di Zara (1921.–1944.) / a cura Guglielmo Cevolin. Vol. 1. Bologna, 2009.