[0590] Javni bilježnik Ferdinand Ivačić, Biograd (1891. – 1893.)

Signatura: HR–DAZD–590

Klasifikacija: B.3.8.

Naziv fonda: Javni bilježnik Ferdinand Ivačić

Vrijeme nastanka gradiva: 1891.–1893.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Javni bilježnik Ferdinand Ivačić

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–478: Javni bilježnik Dušan Jurković 1912.–1942., str. 83

Javni bilježnik Ferdinand Ivačić djelovao je u Biogradu n/m. Rođen je u Zadru 1. travnja 1836., a umro u Splitu 11. prosinca 1903. godine. Ivačić potječe iz ugledne splitske obitelji. Otac mu je bio tajnik Vlade za Dalmaciju. Radio je kao sudac Kotarskog suda u Biogradu n/m. Obavljao je i dužnost predsjednika Bilježničke komore u Zadru.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda primljeno je zajedno sa spisima Zemaljskog suda u Zadru koji se nalazio u Općinskom sudu u Šibeniku 1. lipnja 1978. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 151/1978).

SADRŽAJ

Sačuvana je jedna pomoćna knjiga i jedna kutija spisa koji se odnose na ugovore, pogodbe i obvezivanja.

POPIS GRADIVA

Abecedno kazalo B–Ž

Spisi, kut. 1

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–222: Kotarski sud Biograd 1876.–1943.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–478: Javni bilježnik Dušan Jurković 1912.–1942.