[0589] Javni bilježnik Petar Belamarić, Biograd (1930. – 1943.)

Signatura: HR–DAZD–589

Klasifikacija: B.3.8. – B.4.8.

Naziv fonda: Javni bilježnik Petar Belamarić

Vrijeme nastanka gradiva: 1930.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 7 kut.; 0,8 d/m

Stvaratelj: Javni bilježnik Petar Belamarić

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–478: Javni bilježnik Dušan Jurković 1912.–1942., str. 83

Javni bilježnik Petar Belamarić započeo je s radom 1930. Djelokrug mu je odredilo Ministarstvo pravosuđa, s naznakom za koje područje je nadležan, a na prostoru čiju je teritorijalnu nadležnost pokrivao sud prve molbe. Dodijeljeno mu je područje Okružnog suda u Šibeniku, sa sjedištem Kotarskog suda u Skradinu, a od 1933. Kotarskog suda u Preku. Od 1. travnja 1936. Preuzima dužnost javnog bilježnika u Biogradu n/M (područje Kotarskog suda u Biogradu koje obilazi određenim datumima dva puta mjesečno) premda mu redovito sjedište i dalje ostaje u Preku.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda preuzeto je zajedno sa spisima Kotarskih sudova u Biogradu, Preku i Zadru 13. srpnja 1977. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 141). Gradivo nije bilo izdvojeno od ostalih sudskih spisa. Nakon izdvajanja, spisi za područje Kotarskog suda Skradin složeni su u dvije kutije, a spisi za područje Kotarskog suda u Preku u sedam kutija.

SADRŽAJ

Gradivo fonda sastoji se od spisa i pomoćnih knjiga, registara i kazala. Najveći dio fonda odnosi se na spise koji sadrže kupoprodajne i darovne ugovore, ugovore o zajmu, priznanja dugovanja, potvrde o vraćenom dugu, oporuke, zapisnike o ovjeri potpisa, izjave posljednje volje i oporuke.

POPIS GRADIVA

Upisnici

1. Registar za ostavinske poslove 1933.–1943., knj. 2

2. Registar o ovjerovljenim i posvjedočenim stvarima 1933.–1943., knj. 1

3. Zajednički imenik stranaka 1933.–1943., knj. 2

Spisi

1. Spisi nastali na području nadležnosti Kotarskog suda Skradin 1930.–1932., kut. 1–2.

2. Spisi nastali na području nadležnosti Kotarskog suda Preko 1933.–1943., kut. 3–9.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, talijanski; latinica

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–228: Kotarski sud u Preku 1927.–1943.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–478: Javni bilježnik Dušan Jurković 1912.–1942.