[0588] Javni bilježnik Ivo Stanoš, Biograd (1927. – 1935.)

Signatura: HR–DAZD–588

Klasifikacija: B.3.8. – B.4.8.

Naziv fonda: Javni bilježnik Ivo Stanoš

Vrijeme nastanka gradiva: 1927.–1935.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 kut.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Javni bilježnik Ivo Stanoš

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–478: Javni bilježnik Dušan Jurković 1912.–1942., str. 83

Osobnih podataka o njemu nemamo. Djelovao je na području Kotarskog suda u Biogradu. Godine 1925. napisao je članak „75. godišnjica notarijata“. Spisi nastali na području Kotarskog suda u Biogradu su iz razdoblja od 1927. do 1935. godine.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–589: Javni bilježnik Petar Belamarić 1930.–1943.

SADRŽAJ

Knjige nisu sačuvane, a spisi se najvećim dijelom odnose na kupoprodajne i darovne ugovore, ugovore o zajmu, dugovanju, ovjere punomoći i manji broj oporuka.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1927.–1935., kut. 1–3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–222: Kotarski sud u Biogradu 1876.–1943.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–478: Javni bilježnik Dušan Jurković 1912.–1942.

Stanoš, Ivo. 75. godišnjica notarijata, Novo doba, br. 297. Split, 1925.