[0586] Ivas, Šime, sudionik NOB-a (1917. – 1995.)

Signatura: HR–DAZD–586

Klasifikacija: K.3

Naziv fonda: Šime Ivas

Vrijeme nastanka gradiva: 1935.–1993.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 7 kut.; 0,7 d/m

Stvaratelj: Šime Ivas

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Šime Ivas rođen je 13. studenoga 1917. u Vodicama kraj Šibenika. Prije Drugog svjetskog rata bavio se poljoprivredom. U Komunističku partiju Jugoslavije učlanio se 1941. godine, a član partizanskog pokreta postao je 1942. Bio je komandant Splitskog odreda NOP–a, komandant 6. dalmatinske brigade, komandant Grupe sjevernodalmatinskih odreda NOP–a i komandant grada Zadra. Godine 1954. završio je Višu vojnu akademiju JNA, bio je načelnik štaba divizije, komandant divizije, komandant pomorske zone i dr. Odlikovan je s više jugoslavenskih odlikovanja. Sedamdesetih godina 20. st. bio je blizak politici hrvatskih proljećara te isključen iz članstva SKJ. Nakon Drugog svjetskog rata živio je u Zadru gdje je i umro 1995. godine.

POVIJEST FONDA

Nije registriran podatak o primopredaji gradiva ovog fonda Arhivu.

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži dva osobna dokumenta Šime Ivasa (Indeks Više vojne akademije JNA i iskaznicu pričuvnog oficira JNA) te zapise sjećanja o njegovu životu od Drugog svjetskog rata do 90–ih godina 20. st., o prilikama u Vodicama i na širem vodičkom području, o partizanskom pokretu na području Dalmacije, kao i o sudjelovanju dalmatinskih partizanskih postrojbi u velikim bitkama vođenima na području bivše države za vrijeme Drugog svjetskog rata. U gradivu ima njegovih privatnih fotografija, zatim fotografija partizanskih skupina te jedna fotografija vodičke limene glazbe iz 1935. godine.

POPIS GRADIVA

1. Jedan dokument Komande karabinjera u Šibeniku iz 1941. Zapisi o ratnim godinama i događajima iz 70–ih. Ivasov govor iz 1993. na pozornici HNK Zadar u povodu 50. obljetnice sjedinjenja Zadra s maticom domovinom, kut. 1

2. Diploma Više vojne akademije iz 1954. Korespondencija s Gojkom Jakovčevim 1977.–1992. i s Gradskom organizacijom SUBNOR–a Zadar. Popis boraca NOR–a, poginulih i živih s područja Vodica. Ivasova bilješka o predaji dokumenata Arhivu 1990. Ivasova razmišljanja o problematici proglašenja narodnih heroja, kut. 2

3. Dokument Uprave sudskih zatvora u Šibeniku iz 1935. Fotografije. Ivasovi tekstovi o izgradnji spomenika palim borcima u Vodicama, o dalmatinskim partizanima u Lici 1941., o uništenju njemačke autokolone na Zrmanji 1943., o povijesti rodnih Vodica u razdoblju 1914.–1941. Dopisi Statutarnoj komisiji SKJ u Zagreb o isključenju iz SKJ, tekst dr. Gojka Jakovčeva (uvezan) o njemačkoj okupaciji Zadra 1943. iz 1990. Zapisi o borbenom putu i poginulim, umrlim i nestalim borcima 6. dalmatinske udarne brigade u toku NOB–a 1943.–1945., kut. 3

4. Sjećanja Šime Ivasa na razdoblje neposredno prije i tijekom Drugog svjetskog rata, kut. 4

5. Sjećanja Šime Ivasa na razdoblje neposredno prije i tijekom Drugog svjetskog rata, fotografije iz partizanskih dana i vodičke glazbe iz 1935., obiteljske fotografije, indeks vojne akademije, iskaznica rezervnih vojnih oficira, kut. 5

6. Ivasovi tekstovi: genealogija obitelji Ivas, gospodarski i društveni položaj obitelji u 19 i 20. st., sjećanja na mladost i razmišljanja o životu, kut. 6

7. Sjećanja na događaje za vrijeme bitke na Sutjesci 1943., na ljude iz Vodica, partizane, NOP–u u Dalmaciji, prijepisi upućenih pisama, kut. 7

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DODATNI IZVORI

HR–DAZD–420: Općinski odbor saveza udruženja boraca NOR–a 1956.–1982.

BIBLIOGRAFIJA

Vojna enciklopedija, sv. 3, Beograd 1972.