[0585] Mjesni narodni odbor Škabrnja (1947. – 1951.)

Signatura: HR–DAZD–585

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Škabrnja

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1951.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Škabrnja

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. Škabrnja kao mjesni narodni odbor u sastavu je Kotarskog narodnog odbora Zadar. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. ukidaju se mjesni narodni odbori i u sastavu kotara Zadar osniva se 14 općina. Općina Zemunik je obuhvaćala mjesta Debeljak, Donji Zemunik, Galovac, Gorica, Gornji Zemunik, Poličnik, Prkos, Smoković, Suhovare i Škabrnja.

POVIJEST FONDA

Ovaj arhivski fond preuzet je u Historijski arhiv u Zadru između 1972. i 1974. godine i nije zaveden u Knjigu primljenog arhivskoga gradiva. Gradivo je najvjerojatnije preuzeto s gradivom općine Zemunik.

SADRŽAJ

Gradivo MNO Škabrnja lokalnog je značaja i izvor je za proučavanje gospodarske, društvene i demografske povijesti mjesta Škabrnje. Sačuvano je i gradivo Matičnog ureda Škabrnja.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik MNO Škabrnja, 1948.–1951., 4 knj.

Spisi, 1947.–1951., 3 kut.

1. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Škabrnja, 1947.–1949., kut. 1.

2. Opći spisi MNO Škabrnja, 1950.–1951., kut. 2.

3. Spisi Matičnog ureda Škabranja, 1948.–1951., kut. 3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni popis gradiva.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1952.

HR–DAZD–391: Narodni odbor općine Zemunik 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619