[0583] Narodna straža Split (1813. – 1820.)

Signatura: HR–DAZD–583

Klasifikacija: C.2.

Naziv fonda: Narodna straža Split

Vrijeme nastanka gradiva: 1813.–1820.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 4 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Narodna garda (Guardia Nazionale di Spalato)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Uredbom (Regolamento organico della Forza territoriale) od 2. siječnja 1806., koja je stupila na snagu 1. siječnja 1807. Dalmacija je podijeljena na 6 vojnih okruga. Na čelu svakoga od njih bio je pukovnik (colonnello), pomoćnik (aggiunto) i jedan kadet (cadetto). Svaki vojni okrug, osim onoga za istočne i kvarnerske otoke i Pag, imao je 6 odjeljaka (serdarija).

Prvi vojni okrug obuhvaćao je okolicu Zadra, otoke i područje Skradina. Drugi vojni okrug obuhvaćao je područje Šibenika i Knina. Treći vojni okrug sastojao se od područja Splita, Trogira i Sinja. Četvrti vojni okrug uključuje teritorij Makarske, Omiša, Imotskog, Vrgorca i Metkovića. Peti vojni okrug obuhvaćao je 4 istočna otoka (svaki formira svoju serdariju) Brač, Vis, Korčula i Hvar. Šesti vojni okrug sastoji se od zapadnih otoka Krka, Cresa, Raba i Paga i imao je 4 serdarije.

Svaka serdarija, osim otočnih, imala je točno određen broj pandura i to po važnosti, a njome zapovijeda arambaša (arambassa). Svaki vojni okrug ima svoj stijeg, 2 trube i 2 bubnja. U svakoj serdariji uobličen je određen broj sela na kopnenom dijelu i na otocima. Svako selo je imenovalo arambašu ili glavara (capo–villa), kojima je zapovijedao narednik (sergente). Svako tijelo vojnog okruga bilo je podređeno arambaši. Svi djelatnici su dobivali plaću.

Pukovnik (colonnello) je odgovoran intendantu odnosno poddelegatu i redovito mu je morao slati politička i zdravstvena dnevna, tjedna, mjesečna, semestralna i godišnja izvješća o stanju u okrugu, o blagajni, o sigurnosti, o zaslugama.

Svi predmeti zavode se u urudžbene zapisnike (protocollo). Pukovnik (colonnello) je zapovjednik cijelog vojnog okruga i o njemu ovise svi niži službenici Narodne garde i stanovništvo sposobno za vojsku od 18–60 godina.

Split je spadao u treći vojni okrug od godine 1807. do 1820., što je vidljivo iz sačuvanih knjiga, popisa i spisa, pronađenih među spisima Kraljevske poddelegacije u Splitu.

POVIJEST FONDA

Ostaci gradiva Narodne garde (Forza territoriale) nalazili su se u arhivskome fondu Kraljevske poddelegacije u Splitu (HR–DAZD–110) iz kojega je izdvojeno i oblikovan je zaseban arhivski fond.

SADRŽAJ

Fond sadrži dopisivanje s Narodnom stražom, popis stanovnika, posebno popis sposobnih za vojsku, popis arambaša i serdarija za okrug Split.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik zapovjednika Narodne straže u Splitu: 3.7. – 13.8.1813.

2. Knjiga pisama, 15.9.1815. – 16.11.1816.

3. Upisnik hitnih predmeta 18.12.1816. – 17.11.1817.

4. Rezervatni urudžbeni zapisnik 7.1.1817. – 30.12.1819.

5. Upisnik primljenih zapovijedi 1814., 1815., 1816., 1817.

6. Popis primljenih pisama 1813.

Spisi, 1813.–1820., kut. 1–4.

1. Popis arambaša za Veli Varoš

2. Popis životinja i brodova: Veli Varoš i Dobri

3. Popisi serdarija i kolonista

4. Radovi na cestama

5. Popis stanovnika u gradu Splitu 1812.–1816.

6. Popis stanovnika Općine Split od 18–60 godina

7. Popis stanovnika u Velom Varošu i Dobri.

8. Popis stanovnika u Lučcu i Manušu

9. Popis pučanstva Klis (1816.)

10. Popis topovnika na kopnu i na brodovima u Trogiru 1812.

11. Popis granatijera

12. Popis osoba sposobnih za Narodnu stražu u Splitu.

13. Popis satnija Narodne straže u Splitu i okolici (Kaštel, Poljica, Šolta)

14. Popis stanovnika Vele Varoši.

15. Popis stanovnika grada Dobri, Lučca i Manuša, Vranjica i Solina.

16. Popis stanovnika Vranjica i Solina (nastavak), Kaštel Sućurca, Kaštel Gomilice, Kaštel Kambelovca, Klisa, Bročanca (br. 1–88)

17. Poslovna korespondencija: bilance i stanje blagajne za 1811.–1813.

18. Razni spisi 1812.–1816.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinca

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–110: Kraljevska poddelegacija Vlade u Splitu 1812./1816.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–79: Kraljevska delegacija Vlade u Makarskoj 1812./1816.