[0582] Općina Zadar. Ured za pomoć obiteljima unovačenih vojnika (1935. – 1943.)

Signatura: HR–DAZD–582

Klasifikacija: A.3.2.5

Naziv fonda: Općina Zadar. Ured za pomoć obiteljima unovačenih vojnika

Vrijeme nastanka gradiva: 1935.–1943.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 14 knj., 58 kut.; 6,20 d/m

Stvaratelj: Općina Zadar. Ured za pomoć obiteljima unovačenih vojnika (R. Comune di Zara.Ufficio soccorsi militari)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zakonskom odredbom br. 343 od 1. travnja 1935. godine, Ministarstvo rata Kraljevine Italije utvrđuje da obitelji unovačenih vojnika imaju pravo primati određenu novčanu pomoć. Taj se iznos ima isplaćivati obiteljima vojnika sukladno broju članova obitelji odnosno srodstvu s vojnikom. Ta je odredba osnažena i proširena Zakonom br. 653 od 10. siječnja 1940. godine. Postupak odobravanja novčane pomoći vodila je Općina Zadar (Comune di Zara) i u tu svrhu ustrojen je poseban Ured za pomoć obiteljima unovačenih vojnika. Pomoć se dodjeljivala na temelju dokumenata koje su Uredu dostavljale obitelji vojnika: o krvnom srodstvu, materijalnom stanju obitelji, broju zaposlenih članova obitelji, bračnom stanju, broju djece, ako je vojnik bio u braku ili broju malodobnih braće i sestara.

POVIJEST FONDA

Ured za pomoć obiteljima unovačenih vojnika nalazio se u zgradi tadašnje zadarske općine, a nakon 1945. u zgradi NO općine Zadar. Gradivo je od NO općine Zadar preuzeto u Arhiv 1953. godine zajedno sa spisima talijanske administracije za razdoblje od 1919. do 1943. godine: Tehnički ured zadarske Prefekture, spisi Civilnog komesarijata, spisi NOO Zadar i drugi. Uz gradivo Ureda u Arhiv su preuzete i knjige regrutiranih vojnika i knjige primalaca pomoći po kvartovima grada (Arbanasi, Bokanjac, Belafuža, Barkanja i grad Zadar).

SADRŽAJ

Najveći dio gradiva odnosi se na pomoć obiteljima vojnika koji su bili na odsluženju vojnog roka ili u sastavu neke vojne jedinice u vrijeme Drugog svjetskog rata, a manji dio odnosi se na vojnike regrutirane u doba rata u Abesiniji (Etiopija), kojeg je 1935. godine tadašnja talijanska vlada vodila protiv Etiopije. Dosjei vojnika, manjim dijelom i časnika, sadrže sljedeću dokumentaciju: molbe za dobivanje pomoći, potvrdu o prebivalištu, potvrdu o vojnoj jedinici kojoj vojnik pripada, potvrda o matrijalnom stanju obitelji, broj članova obitelji, potvrde ureda o smrti nekog člana obitelji, potvrde o vjenčanju, potvrde o rođenju djece u obitelji unovačenog vojnika, knjižice s potvrdama o primitku novčanog iznosa.

Danas gradivo ove serije služi uglavnom za dobivanje talijanskog državljanstva pripadnika vojnih postrojbi ili članova njihovih obitelji, odnosno stjecanja talijanske mirovine, što je regulirano ugovorima između Republike Italije i Republike Hrvatske.

Gradivo je složeno prema abecednom redu dosjea pojedinih vojnika.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Popis ( matična knjiga), mornara–pomoraca unovačenih 1939.–1943., 1. knj.

2. Registar nepodobnih osoba koje su unovačene, 2–3. knj.

3. Popis vojnika čija rodbina prima pomoć 1941.–1943.; Grad Zadar, Arbanasi,

Brodarica, Bokanjac, 4–14. knj.

Predmetni spisi

Dosjei vojnika: 1940.–1943., 1–58. kut.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Izvorne evidencije i Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–121: Općina Zadar, Ured za novačenje (Ufficio leva ed affari militari Comune di Zara)

HR–DAZD–461: Matični ured Općine Zadar (Ufficio dello stato civile Comune di Zara)

HR–DAZD–120: Prefektura u Zadru (R. Prefettura di Zara), 1921.–1940.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–121: Općina Zadar (R.Comune di Zara), str. 477