[0579] Bilježnici Splita (1341. – 1774.)

Signatura HR–DAZD–579

Klasifikacija A.1.2.4.

Naziv fonda Bilježnici Splita

Vrijeme nastanka gradiva 1341.–1774

Razina opisa Fond

Stvaratelj Bilježnici Splita

(Notarii Civitatis et districtus Spalati)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi Notarijat u Dalmaciji pod mletačkom upravom 1409.–1797.

Split je između 1357. i 1409. pod vlašću hrvatsko–ugarskih kraljeva. Godine 1420. ponovo dolazi pod mletačku vlast pod kojom je do pada Republike 1797. godine.

POVIJEST FONDA

Tradicija čuvanja spisa u Splitu posvjedočena je već u Statutu iz 1312. godine (Statut, II., 61). Kasnije u 16. st. imamo svjedočanstva (inventar Nikole Paschetti) da su se zapisi splitske općine čuvali i u privatnim kućama. Godine 1877. izrađen je inventar Arhiva. Arhiv se čuvao u Splitu do 1883. godine kada je u okviru politike Habsburške Monarhije arhivsko gradivo trebalo smjestiti u središte Pokrajine u Arhiv Namjesništva u Zadru. U vrijeme Drugoga svjetskoga rata, u kolovozu 1943. bio je odnesen u mjesto Fraglia, pokrajina Veneto. Ponovno je vraćen 1949. temeljem Mirovnoga ugovora i izrađen je popis gradiva ali tako da su spisi svih kancelarija uglavnom poredani kronološkim redom, s time da se razlikuju donekle tri velike cjeline: Notarski spisi, Kneževa kancelarija, Blagajnikova kancelarija i kancelarija Velikoga i Maloga sudbenog vijeća. Dio gradiva je dospio u cjelinu arhiva raznih bilježnika i oporuka srednje Dalmacije od 17. do 20. st. Na temelju starih inventara i uvidom u gradivo Danica Božić–Bužančić pripremila je Inventar arhiva stare splitske općine. Taj inventar sadrži i podatke o gradivu stare splitske općine koji se čuva u Znanstvenoj, danas Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, u Muzeju grada Splita, Arheološkom muzeju u Splitu, u Arhivu HAZU u Zagrebu. Iz fonda Općina Split izdvojeni su bilježnici i oblikovan je novi arhivski fond. Ovdje su navedeni bilježnici i stare signature koje donosi D. Božić–Bužančić u svome sumarnom inventaru.

Godine 2009. izrađen je novi revidirani popis bilježnika i rektora/knezova s naznakom kutije i sveščića. Antun Cvitanić u uvodnoj studiji Statuta grada Splita (Statuta Civitatis Spalati) Split: Književni krug, 1998, str. 85–122) donosi prikaz ustrojstva komunalne vlasti: Veliko vijeće (Consilium generale), Upravni i sudski organi, Curia, knez (comes, potestas, rector), Tajno vijeće (Consilium credentiae) te komunalne službe: egzaminaori, inkvizitori, odvjetnici (advocati communis Spalati), blagajnici (camerarii, massarii), justiciari (iudiciariii communis), sindici (syndici), kancelarii (cancelarii), bukariji (bucarii), rivariji (rivarii, plaçarii), nadzornici, zapovjednici gradske straže, čuvari gradskih ključeva. U toj studiji na str. 122–131 iscrpno obrađuje i splitski notarijat.

POPIS GRADIVA

Brojevi ispred kose crte označavaju kutije, a iza kose crte sveščiće prema inventaru Splitske općine koji je izradila D. Božić–Bužančić

1. Francesco Çove d’Ancona 1341.–1344., 1/1

2. Giovanni d’Ancona 1357.–1385., 1/4

3. Francesco de Bologna 1362.–1368., 2/5–6

4. Albertolo de Bassanello de Megionallo 1367.–1369., 2/7

5. Petrus Bartholomei de Annobonis 1369.–1371., 3/8

6. Tommaso q. Coluccio da Cingoli 1403./1417., 3a–5/11, 4/13–14, 16

7. Jacobus de Placentia 1391.–1400., 4–5/12a, I 14

8. Franciscus Conco 1428.–1430., 5/17

9. Domenico de Manfredis 1436.–1450., 6/21, 8–9/23I

10. Gasparo de Jacobi de Verona 1453.–1456., 10/24, 11/25

11. Georgius de Casellis de Treviso 1453.–1456., 11/25

12. Albertus de Padua 1453.–1456., 11/25

13. Antonius Campolongo 1453.–1456., 11/25

14. Leonardus Montagna Veronensis 1 465.–1466., 13/29

15. Jacobus de Martinis 1466.–1467., 12/28

16. Marcus Ingaldeus 1473.–1477., 15/31–32

17. Jacobus Lombardus 1507., 38/50

18. Hieronimus Papalis q. Aloysii 1528., 63/70

19. Antonio Proculiano 1559.–1563., 99/106

20. Francesco Capogrosso 1635.–1652., 244/235

21. Giorgio Alberti 1635.–1652., 244/235

22. Giovanni Vincenzo Postuler–Carippio 1635.–1652., 244/ 235

23.Giovanni Pietro Marchi 1646., 248/239, 329/375, 336–337/378

24. Girolamo Capogrosso 1656.–1659., 272/268

25. Pietro Benedetti 1661.–1672., 248/239; 279/278

26. Francesco Nadali 1663.–1685., 282/288; 289/293

27. Giovanni Capogrosso 1689.–1700., 298/305

28. Giovanni Seismit 1774., 459/620

29. Giovanni Battista Bettini 1798.–1808., 492/680

JEZIK I PISMO

Latinski, talijanski – mletački idiom; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Danica Božić–Bužančić, Inventar arhiva stare splitske općine, Split 1969.

DOPUNSKI IZVORI

U Državnom arhivu u Splitu čuva se 29 kutija spisa stare splitske općine od 15. st. do 1797. godine. Među tim gradivom su dijelovi Kneževe kancelarije i splitskih bilježnika, ali najviše ima spisa Velikoga i Maloga dvora (parnički spisi). U Sveučilišnoj knjižnici u Splitu čuvaju se 22 sveščića zapisnika Općinskoga vijeća (Libri consiliorum) od 1621. do 1744. i dio Kneževe kancelarije za razdoblje od 1769. do 1771. U Muzeju grada Splita čuva se Libro d’oro: Knjiga odluka, naredaba i zaključaka splitske općine od 1341. do 1778. Dio bilježničkih zapisa nalazi se i u Arhivu HAZU u Zagrebu, najvećma notarski spisi za razdoblje 1360.–1494.: Johannes de Ancona (1360.–1385.), Dominicus de Manfredis (1445, 1447.–1449.), dio Kneževe kancelarije i Sudbenoga dvora 1434.–1569.

U Kaptolskomu arhivu Split pod inv. br. 63 čuvaju se Acta capituli Spalatensis per notarium Nicolettum de Augubio, 44 lista, inv. br. 64. Različiti spisi, 14. st), 128 listova. To su isprave iz 14. st. nastale u Splitskom kaptolu koji je bio i locus credibilis.

BIBLIOGRAFIJA

Novak, Grga. Povijest Splita, sv. 1–3. Split, 1959., 1961., 1965. *** Statut grada Splita : splitsko srednjovjekovno pravo = Statuta civitatis Spalati : ius Spalatense medii aevi / uvodnu studiju napisao i preveo Antun Cvitanić, 3. prošireno izdanje. Split: Književni krug, 1998. *** Pomorski Split druge polovine XIV. st. – Notarske imbrevijature / u redakciji Vladimira Rismondo. Split: Muzej grada Splita, 1954. *** Bajić–Žarko, Nataša. Sumarni inventar arhivskoga fonda Javni bilježnici srednje Dalmacije (1612.–1944.). Split, 1992. *** Rismondo, Vladimir. Registar notara Nikole Angubija. Izdanje historijskog arhiva u Splitu. Split: Historijski arhiv, 1965.: str. 5–64. *** Rismondo, Vladimir. Registar splitskog notara Jakova de Penna (1411.–1412.), Građa i prilozi za povijest Dalmacije. Split: Historijski arhiv, 1974. *** Stipišić, Jakov; Šamšalović, Miljen. Zapisnici Velikog vijeća grada Splita 1352.–1354., 1357.–1395. = Libri Maioris consilii civitatis Spalati 1352.–1354., 1357.–1395. Zagreb, Zbornik zavoda za povijesne znanosti JAZU, 12 (1982.): str. 63–166.