[0576] Bilježnici Šibenika (1786.–1835.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–224

Klasifikacija: B.1.3. – B.4.3

Naziv fonda: Kotarski sud u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 68 knj., 85 svež.; 13,2 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Kninu

Signatura: HR–DAZD–576

Klasifikacija: B.1.8

Naziv fonda: Bilježnici Šibenika

Vrijeme nastanka gradiva: 1786.–1835.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 53 kut.; 5,3 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Šibenika (Notai di Sebenico)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–51: Bilježnici Knina 1788.–1808., str. 46

POVIJEST FONDA

Talijani su 1943., zajedno s dijelom spisa Općine Šibenik, spise šibenskih javnih bilježnika koji su djelovali od 14. do 19. st. odnijeli u Italiju. Nakon restitucije 1949. godine gradivo šibenskih bilježnika i Općine Šibenik predano je Arhivu u Zadru. Godine 2012. gradivo bilježnika nastalo nakon pada Mletačke Republike izdvojeno je u poseban fond.

POPIS GRADIVA

1. Bilježnik Natale Semonich 1785.–1832., kut. 13.

2. Bilježnik Antonio Semonich 1795.–1835., kut. 27.

3. Bilježnik Simeone Pekich 1795.–1816., kut. 13.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–30: Šibenski bilježnici (Notai di Sebenico) 1386.–1797.

HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Zadru 1798.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–51: Bilježnici Knina 1788.–1808.