[0575] Bilježnici Skradina (1725.–1823.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–224

Klasifikacija: B.1.3. – B.4.3

Naziv fonda: Kotarski sud u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 68 knj., 85 svež.; 13,2 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Kninu

Signatura: HR–DAZD–575

Klasifikacija: B.1.8

Naziv fonda: Bilježnici Skradina

Vrijeme nastanka gradiva: 1799.–1823.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 15 kut.; 1,5 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Skradina (Notai di Scardona)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–51: Bilježnici Knina 1788.–1808., str. 46

POVIJEST FONDA

Kotarski sud u Šibeniku je 1950. godine po odobrenju Ministarstva pravosuđa Narodne Republike Hrvatske predao Arhivu u Zadru gradivo sudova Šibenika i Skradina, u kojem su bili pohranjeni i spisi bilježnika. Godine 2012. gradivo bilježnika nastalo nakon pada Mletačke Republike izdvojeno je u poseban fond.

POPIS GRADIVA

1. Bilježnik Lorenzo Badena 1725.–1771., kut. 1–7

2. Bilježnik Antonio Badena 1771.–1772., kut.7

3. Bilježnik Francesco Valvasore Rota 1780.–1785., kut. 8

4. Bilježnik Franco Giuseppe de Leva 1791.–1808., kut. 9–15

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–29: Bilježnici Skradina 1684.–1797.

HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Zadru 1798.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–51: Bilježnici Knina 1788.–1808.