[0574] Bilježnici Raba (1800.–1831.)

Signatura: HR–DAZD–574

Klasifikacija: B.1.8.

Naziv fonda: Bilježnici Raba

Vrijeme nastanka gradiva: 1800.–1831.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 kut.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Raba (Notai di Arbe)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–51: Bilježnici Knina 1788.–1808., str. 46

POVIJEST FONDA

God. 1947. Kotarski sud u Rabu predao je Arhivu u Zadru spise općine i drugih ustanova na otoku Rabu, među njima i spise bilježnika za razdoblje od 1441. do 1817. godine.

Godine 2012. gradivo bilježnika nastalo nakon pada Mletačke Republike izdvojeno je u poseban fond.

POPIS GRADIVA

1. Bilježnik Giovanni Marco Colich 1800.–1815., kut. 1

2. Bilježnik Giovanni Leoni Bevilacqua 1811.–1817., kut. 1

Bilježnik Girolamo Spalatin 1812.– 1831.

3. Bilježnik Giovanni Battista Ferrari Latus 1861.–1875., kut. 1

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–28: Bilježnici Raba 12. st.–1797.

HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Zadru 1798.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

HR–DAZD–51: Bilježnici Knina 1788.–1808.