[0573] Bilježnici Paga (1690.–1821.)

Signatura: HR–DAZD–573

Klasifikacija: B.1.8.

Naziv fonda: Bilježnici Paga

Vrijeme nastanka gradiva: 1690.–1821.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 svež.

Stvaratelj: Bilježnici Paga (Notai di Pago)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–51: Bilježnici Knina 1788.–1808., str. 46

POVIJEST FONDA

Spisi su 1921. predani tadašnjem Arhivu Vlade za Dalmaciju, dalmatinske i korčulanske otoke (Archivio del Governo della Dalmazia e delle isole Dalmate e Curzolane), današnjem Državnom arhivu u Zadru. Godine 2012. gradivo bilježnika nastalo nakon pada Mletačke Republike izdvojeno je u poseban fond.

POPIS GRADIVA

1. Bilježnik Nicolo Mircovich 1774.–1810., svež. 3

2. Bilježnik Francesco Raccamarich 1777.–1812., svež. 4

3. Bilježnik Girolamo Zorovich 1784.–1818., svež. 4

4. Bilježnik Giangiuseppe Giadruleo 1799.–1812., svež. 2

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–27: Bilježnici Paga 1310.–1797.

HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Zadru 1798.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–51: Bilježnici Knina 1788.–1808.