[0570] Općinski narodni sud u Stankovcima (1944. – 1945.)

Signatura: HR–DAZD–570

Klasifikacija: B.5.3.

Naziv fonda: Općinski narodni sud u Stankovcima

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1945.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Općinski narodni sud u Stankovcima

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–568: Općinski narodni sud Benkovac 1944.–1945., str. 105

Općinski narodni sud Stankovci djelovao je od kraja 1944. do 1. listopada 1945. godine.

Područje djelovanja ovog suda obuhvaćalo je teritorij naselja nekadašnje općine Stankovci: Banjevci, Kašić, Čista Velika, Lišane Ostrovičke, Bulić, Radašinovci, Budak, Stankovci, Velim, Vukšić, Morpolača i Prović.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–568: Općinski narodni sud Benkovac 1944.–1945., str. 105

Gradivo nije popisano, a nalazi se zajedno s knjigama u jednoj kutiji.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži četiri urudžbena zapisnika, okružnice i uputstva o radu sudova, tužilaštva i matičnih ureda, obavijesti o tečajevima za suce i druge sudske službenike, popis članova suda i podatke o njima, izvješća o radu suda, brakorazvodne spise, podatke o broju riješenih građanskih i kaznenih predmeta, dopise Kotarskom narodnom sudu u Vodicama (Tisno) pod čiju je nadležnost pripadao ovaj sud.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik sudskih sporova za 1945., br. 1–55, knj. 1.

2. Urudžbeni zapisnik za privatno–pravne stvari, 1945., br. 1–15, 51–62, knj. 2.

3. Urudžbeni zapisnik za krivične stvari, 1945., br. 1–7, knj. 3.

Predmetne knjige

4. Putni dnevnik o komisijskim uredovnim djelima u građanskim stvarima za 1945. br. 1–15, knj. 4.

Spisi, 1944.–1945., kut. 1.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.