[0569] Općinski narodni sud u Smilčiću (1944. – 1945.)

Signatura: HR–DAZD–569

Klasifikacija: B.5.3.

Naziv fonda: Općinski narodni sud u Smilčiću

Raspon godina: 1944.–1945.

Vrijeme nastanka gradiva: 3 knj., 1 kut.; 0,1 d/m

Razina opisa: Fond

Stvaratelj: Općinski narodni sud u Smilčiću

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–568: Općinski narodni sud Benkovac 1944.–1945., str. 105

Općinski narodni sud Smilčić djelovao je od rujna 1944. do 10. svibnja 1945. godine kada je donesena odluka da se priključi Kotarskom sudu u Benkovcu.

Područje djelovanja Općinskog narodnog suda u Smilčiću obuhvaćalo je sljedeća naselja: Biljane Donje, Biljane Gornje, Islam Grčki, Islam Latinski, Kašić, Smilčić, Smoković, Suhovare i Zemunik Gornji.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–568: Općinski narodni sud Benkovac 1944.–1945., str. 105

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži nekoliko upisnika sudske uprave za 1944. i 1945. godinu (prvi upis 30. rujna 1944., a zadnji 10. svibnja 1945.), razna uputstva za rad sudova, obavijesti o održavanju tečajeva za narodne suce, izvješća, dopise i uputstva za vođenje matičnih knjiga. Osim toga sadrži i popise poginulih na području Narodnog odbora općine Smilčić, razne građanske parnice radi isplata, povrata predmeta, razvrgnuća zajednice, poljskih šteta i slično. I knjige i spisi nalaze se u jednoj kutiji.

POPIS GRADIVA

Upisnici

1. Upisnik za građanske predmete (GR) 1945., br. 1–30

2. Upisnik za krivične predmete (KRIV) 1945., br. 1–30

3. Vanparnični upisnik 1945., br.1–22

Spisi, 1944.–1945., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–455: Okružni sud u Zadru 1944.–1994

HR–DAZD–568: Općinski narodni sud Benkovac 1944.–1945.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi str. 93