[0568] Općinski narodni sud u Benkovcu (1944. – 1945.)

Signatura: HR–DAZD–568

Klasifikacija: B.5.3.

Naziv fonda: Općinski narodni sud u Benkovcu

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1945.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Općinski narodni sud u Benkovcu

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi uvodni tekst, str. 93

Općinski narodni sud u Benkovcu počeo je s radom potkraj 1944. godine, a početkom 1945. godine (22. siječnja) preimenovan je u Kotarski narodni sud Benkovac za područje općinskih narodnih sudova Benkovac, Novigrad i Smilčić.

Sud je bio sastavljen od predsjednika suda, zamjenika, određenog broja sudaca i referenata. Predsjednika i njegovog zamjenika imenuje predsjednik Okružnog suda.

Teritorijalna nadležnost Općinskog narodnog suda u Benkovcu podudara se s teritorijem općine Benkovac i obuhvaća sljedeća naselja: Benkovac (Benkovac trg, Benkovačko Selo), Brgud (Brgud i Rodaljice), Bruška, Buković, Ceranje, Donja Jagodnja, Gornja Jagodnja (Gornja Jagodnja, Miranje, Zapužane), Gornje Biljane, Kolarine, Korlat, Kula Atlagić, Lepuri (Kožlovac, Lepuri), Lisičić, Nadin, Perušić, Polača, Popović, Pristeg, Raštević, Šopot (Podlug, Šopot), Tinj (Kakma, Lišane–Tinj, Tinj) i Vrana.

POVIJEST FONDA

Spsi su pronađeni među gradivom Kotarskog suda u Benkovcu (HR–DAZD–221) koji su u Arhiv primljeni 1969. godine i registrirani u Knjiga primljenog arhivskog gradiva pod br. 116. Fond nije arhivistički sređen.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži spise sudske uprave iz 1944. i 1945. godine, a odnose se na razna uputstva za rad sudova, izvješća o radu sudova, podatke o djelatnicima, građanske parnice vođene 1944. i 1945. godine te urudžbeni zapisnik i registar građanskih parnica za te godine. Gradivo je zajedno s urudžbenim zapisnikom i registrom smješteno u jednoj kutiji.

POPIS GRADIVA

Upisnici, 1944.–1945., knj. 2

Spisi, 1944./1945., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–455: Okružni sud u Zadru 1944.–1994.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi str. 93