[0566] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Arheološki muzej u Zadru (1836. – 1920.)

Signatura: HR–DAZD–566

Klasifikacija: A.1.7.2.

Naziv fonda: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Arheološki muzej u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1836.–1920.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju (Landesgubernium/Statthalterei Dalmatien)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo u Zadru 1813.–1918., str. 293

Muzej je osnovan 1832. odlukom guvernera Lilienberga u sklopu mješovitog muzeja pod nazivom Narodni ili Pokrajinski muzej, u kojem se najveći dio fundusa odnosio na arheološku zbirku. Nakon što se 1870. godine oslobodio prostor crkve Sv. Donata javlja se ideja da se u prostore crkve preseli arheološka zbirka. Administrativne i građevinske pripreme obavljene su do 1893. kada je do preseljenja došlo. Od tada se gubi naziv Pokrajinski i redovno se upotrebljava naziv Arheološki muzej, koji u Zadru djeluje do današnjeg dana.

Danas je muzej smješten u modernoj zgradi podignutoj 1972. godine. Ima tri velike izložbene dvorane. U prizemlju su izloženi arheološki ostaci od 7. do 12. st., od kojih se najveći dio veže za materijalnu i duhovnu kulturu Hrvata. Na prvom su katu izloženi brojni predmeti koji ilustriraju život u sjevernoj Dalmaciji u doba Rimljana. Na drugom je katu izložen prethistorijski arheološki materijal iz kamenog i metalnog doba (od oko 10.000 god. prije Kr. do dolaska Rimljana).

Kao državni muzej pokriva područje Zadarske županije s otocima Rabom i Pagom. Unutar muzeja djeluje više odjela: odjel za prapovijesnu, antičku, srednjovjekovnu arheologiju, odjel za podmorska arheološka istraživanja, knjižnica, konzervatorsko–restauratorski odjel, te Arheološka zbirka u Ninu. U Arheološkom muzeju u Zadru čuva se preko 100.000 raznih arheoloških predmeta iz svih kulturnih i povijesnih razdoblja od paleolitika do kraja 11. stoljeća.

Muzejske aktivnosti su obavljanje sistematskih, zaštitnih i sondažnih arheoloških istraživanja, zaštita i obrada arheološke građe i prezentiranje iste, organizacija povremenih izložbi i ugošćivanje povremenih izložbi. Arheološki muzej u Zadru izdaje i svoje godišnje glasilo Diadora i do sada je izdano 17 svezaka s preko 5000 stranica znanstvenih radova hrvatskih i inozemnih autora. Arheološki muzej u Zadru posebno se ponosi proizvodnjom arheoloških kopija i reprodukcija od keramike, gipsa, stakla, kamena, metala.

POVIJEST FONDA

Spisi ove serije dio su odjelnih i predsjedničkih spisa Vlade/Namjesništva koji su vjerojatno do kraja djelovanja institucije bili odlagani zasebno zbog potreba posla. Arhivisti su polovicom 20. st. ovu seriju zasebno odloženih spisa fonda Vlada/Namjesništvo, priključili zbirci Miscellanea (HR–DAZD–377) u svežnjevima br. 94 i 95. Godine 2011. gradivo Namjesništva koje se odnosi na Arheološki muzej u Zadru izdvojeno je iz zbirke Miscellanea, iz dva svežnja složeno u tri arhivske kutije i iskazano kao zasebna serija fonda Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. U inventaru zbirke Miscellanea upisane su ove promjene.

SADRŽAJ

Gradivo ove serije nastalo je radom odjela Vlade/Namjesništva nadležnom za muzeje. U fondu se nalaze spisi koji su nastali u razdoblju od 1836. do 1920. godine, a odnose se i na rad Pokrajinskog muzeja za Dalmaciju, u kasnijem razdoblju Arheološkog muzeja u Zadru. Spisi se odnose na oduzimanje crkve Sv. Donata i njeno zaposjedanje od strane vojnih vlasti, prikupljanje muzejske građe, redovito funkcioniranje ustanove, adaptaciju crkve Sv. Donata i redovito godišnje dotiranje muzeja. Spisi nastali do 1908. godine nose oznaku VIII/4 Plemstvo i baština, VIII/4–B Starine, blaga i muzeji, a od godine 1908. kada je promijenjen razredbeni nacrt, oznaku E 72 – Arheološki muzej u Zadru, Splitu i Obrovcu, Hrvatsko starinarsko društvo u Kninu, Arheološke stvari uopće, Akademija lijepih umjetnosti, Umjetnički i znanstveni pothvati, zavodi i korporacije, Konzervatoriji te gradnja i popravci arheoloških muzejskih zgrada. U kutiji 2, u spisu br. 14619 nalazi se nacrt crkve i kupole Sv. Donata.

POPIS GRADIVA

1. Osnivanje Pokrajinskoga muzeja u Zadru i njegovo poslovanje, 1836.–1866., kut. 1.

2. Arheološki muzej u Sv. Donatu (adaptacija i preseljenje),1884.–1898., kut. 2.

3. Adaptacija Sv. Donata i godišnje dotacije Muzeju, 1898.–1920., kut. 3.

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački, hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Nema.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

HR–ZKZD–64: Narodni muzej Dalmacije

BIBLIOGRAFIJA

Batović, Šime; Medini, Julijan; Belošević, Janko. Vodič. Zadar. Arheološki muzej u Zadru, 1979.