[0563] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Sanitarni kordon prema turskoj granici (1820. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–563

Naziv fonda: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Sanitarni kordon prema turskoj granici (karte Taborović)

Klasifikacija: A.1.7.2.

Razina opisa: Serija

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1918.

Količina gradiva: 3 svež.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju (Landesgubernium/Statthalterei Dalmatien)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo u Zadru 1813.–1918., str. 293

Dalmacija je zbog svog položaja na trgovačkom putu između Istoka i Zapada često bila u opasnosti od epidemija zaraznih bolesti, naročito kuge. Već je mletačka vlast taj problem nastojala riješiti uspostavom sanitarnih kordona prema turskoj granici. Time je znatno povećana zdravstvena sigurnost stanovništva, jer se prva provjera (karantena) putnika obavljala na samoj granici daleko od gusto naseljenih područja. Nakon preuzimanja vlasti u Dalmaciji austrijska uprava nije ukinula mletački sustav sanitarnih kordona, štoviše, ona ih je organizirala i na područjima na kojima nisu postojali. Prvu naredbu vezanu uz zaštitu Dalmacije od epidemije kuge izdao je guverner Tomašić već 18. siječnja 1814. pozivajući se na Carski patent od 21. svibnja 1805. godine. Sljedeće godine, 6. lipnja izdan je trojezični proglas koji je potpisao, također Tomašić, a sadrži propise za ponašanje u sanitarnim kordonima prema granici Otomanskog Carstva. Nekoliko godina kasnije, u razdoblju od 1820. do 1822. godine poduzeta je reorganizacija sanitarnih kordona koju je provodilo posebno povjerenstvo na čelu s bojnikom Taborovićem. Radom Povjerenstva nastale su nove karte cijele dužine kordona koje su detaljno prikazivale položaj svih kordona, raštela, pazara i lazareta. Iz Taborovićevih je elaborata vidljivo da je duž granice bilo 505 stražarskih postaja koje su s obzirom na jačinu opasnosti svrstane u tri stupnja. Postaja I. stupnja, odnosno postaja bez velike opasnosti bilo je 76, postaja s opasnošću II. stupnja bilo je 215, a postaja III. stupnja, koje su označene kao postaje s iznimnom opasnošću bilo je 214. U svim postajama djelovalo je 3279 vojnika.

POVIJEST FONDA

Karte i pisana dokumentacija ove serije nastala je radom Povjerenstva za reorganizaciju sanitarnog kordona prema granici s Otomanskim Carstvom. Organski je ona dio predsjedničkih spisa Vlade i Namjesništva što se može zaključiti iz napomena koje se nalaze na svakoj karti. Arhivisti su polovicom 20. st. ovu zbirku karata fonda Vlada/Namjesništvo, priključili zbirci Miscellanea (HR–DAZD–377) kao svežnjeve 185, 185A, 186 i poz. 15 svežnja 138. Godine 2011. ovo je gradivo izdvojeno i iskazano kao zasebna serija fonda Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. U inventaru zbirke Miscellanea upisane su provedene promjene.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži karte, popise i tablične preglede s podacima o sanitarnom kordonu prema granici Otomanskog Carstva za okružja Zadar, Split, Dubrovnik i Kotor.

POPIS GRADIVA

1. Austrijski vojno–sanitetski kordon prema turskoj granici – Karte Dalmacije

2. Austrijski vojno–sanitetski kordon Prema Turskoj. Pregled stanica okružja – karte Zadar i Split

3. Austrijski vojno–sanitetski kordon Prema Turskoj – Pregled stanica okruga Dubrovnik

4. Austrijski vojno–sanitetski kordon Prema Turskoj – Pregled stanica u okrugu Kotor

5. Postaje 1. stupnja austrijskog vojnog sanitetskog kordona u Dalmaciji

6. Postaje 2. stupnja austrijskog vojnog sanitetskog kordona u Dalmaciji

7. Postaje 3. stupnja austrijskog vojnog sanitetskog kordona u Dalmaciji

8. Postaje 3. stupnja austrijskog vojnog sanitetskog kordona u Dalmaciji i Kotoru B

9. Postaje 3. stupnja austrijskog vojnog sanitetskog kordona u Dalmaciji i Kotoru C

10. Popis vojnika po postajama, svežanj 1 (ex 185) 1821.–1822.

11. Pregled stanica okružja Zadar i Split

12. Pregled stanica okružja Dubrovnik

13. Pregled stanica okružja Kotor

14. Karta Sanitarnog kordona okružja Zadar i Split

15. Karta Dalmacije u sekcijama, svežanj 2 (ex 185/A) 1821.–1822.

16. Postaje 1. stupnja austrijskog vojno–sanitarnog kordona u okrugu Split

17. Postaje 2. stupnja austrijskog vojno–sanitarnog kordona u okrugu Split

18. Postaje 3. stupnja austrijskog vojno–sanitarnog kordona u okrugu Zadar

19. Postaje 1. stupnja austrijskog vojno–sanitarnog kordona u okrugu Dubrovnik

20. Postaje 2. stupnja austrijskog vojno–sanitarnog kordona u okrugu Dubrovnik

21. Postaje 3. stupnja austrijskog vojno–sanitarnog kordona u okrugu Dubrovnik

22. Postaje austrijskog vojno–sanitarnog kordona u okrugu Kotor

23. Postaje 3. reda austrijskog ratno–sanitarnog kordona u Dalmaciji i Kotoru

24. Postaje 2. reda austrijskog ratno–sanitarnog kordona u Dalmaciji i Kotoru

25. Postaje 1. reda austrijskog ratno–sanitarnog kordona u Dalmaciji i Kotoru

26. Popis zimskih postaja 3. reda austrijskog vojno–sanitarnog kordona u Dalmaciji i Kotoru

27. Popis zimskih postaja 2. reda austrijskog vojno–sanitarnog kordona u Dalmaciji i Kotoru

28. Tabelarni popis erarialnih javnih zgrada u okružju Dubrovnik uz ostale podatke

29. Izvješće majora Taborovića o stanju pograničnih bazara na granici Turske i Crne Gore

30. Lokalni opis dubrovačkog austrijsko vojno–sanitarnog kordona od posebne komisije austrijske vlade izrađen od bojnika Taborovića

31. Izvješće majora Taborovića o austrijskom pograničnom vojno–sanitarnom stanju na kordonu u Kotorskom okružju

32. Izvješće nepoznate osobe o naoružanju pograničnog kordona u vojno–zdravstvene svrhe prema Otomanskom Carstvu

33. A: Izvješće majora Taborovića o pregledu pograničnog kordona u Dalmaciji, Dubrovniku i Kotoru

B: o pregledu pograničnih pazara ili bazara u Dalmaciji, Dubrovniku i Kotoru

C: Izjava majora Taborovića o izvješću dr. Mosetiga, protomedika u Zadru o stanju na zdravstvenom kordonu duž austro–turske granice

34. Tabelarno periodično izvješće majora Taborovića na austrijskom vojno–sanitarnom kordonu.

35. Izvješće dr. Mosetiga, protomedika u Zadru o stanju na zdravstvenom kordonu duž austro–turske granice

36. Molba zastupnika kaštela Brgat Stjepana Kumičića organizatora Povjerenstva zdravstvenog kordona u Dalmaciji, da Brgat bude uklopljen u postaje prvog stupnja

37. Nacrti, profili lazareta general–majora Danesea na Bačvicama u Splitu i u Makarskoj za vrijeme kuge 1815.

38. Tabelarni popis obitelji pogođenih epidemijom kuge 1815.–1822.

JEZIK/PISMO

njemački; latinica, njemačka gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

BIBLIOGRAFIJA

Slukan Altić, Mirela Povijest sanitarnih kordona i njihovih uloga u razvoju dalmatinskih gradova, Ekonomska i ekohistorijaČasopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, vol. 2. Samobor, 2006. *** Bužanćić, Danica Božić. Izvještaji o kugi u Dalmaciji, Fontes: Izvori za hrvatsku povijest, sv. 6 (2000).