[0562] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Kazališta u Dalmaciji (1805. – 1904.)

Signatura: HR–DAZD–562

Klasifikacija: A.1.7.2.

Naziv serije: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Kazališta u Dalmaciji

Raspon godina gradiva: 1805.–1904.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 3 kut.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju (Landesgubernium/StatthaltereiDalmatien)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–90: Vlada/Namjesništvo u Zadru 1813.–1918., str. 293

Spisi ove serije fonda Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju nastali su radom nadležnog odjela Vlade i Namjesništva za Dalmaciju u Zadru.

Spisi nose oznaku razredbenog sustava III/1 Javna sigurnost, kazališta, plesovi, društva i ostale javne priredbe, obilazni glasnici.

POVIJEST FONDA

Spisi ove serije dio su odjelnih i predsjedničkih spisa Vlade/Namjesništva koji su vjerojatno do kraja djelovanja institucije bili odlagani zasebno zbog potreba posla. Arhivisti su polovicom 20. st. ovu seriju zasebno oloženih spisa fonda Vlada/Namjesništvo, priključili zbirci Miscellanea (HR–DAZD–377) u svežnjevima broj 11, 30, 106 i 167. Godine 2011.

gradivo Namjesništva koje se odnosi na kazališta izdvojeno je iz zbirke Miscellanea i iskazano kao zasebna serija fonda Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Fondu je priključeno i gradivo iz svežnja 167 koje se odnosi na nadzor države nad radom kazališta, a čiji stvaratelj nije Namjesništvo, već Financijsko odvjetnišvo. Takva je odluka donesena jer nije sačuvan fond institucije Državnog odvjetništva iz doba Druge austrijske uprave, a sadržajno je srodan spisima Namjesništva. U inventaru zbirke Miscellanea upisane su poduzete promjene.

SADRŽAJ

Kazališta u Dalmaciji u 18. i 19. st. pretežno su bila u privatnom vlasništvu, ali je nadzor nad njihovim radom vrlo pomno provodila država i to putem Upraviteljstva policije i Financijskog odvjetništa. Na čelu tog organiziranog nadzora nad radom kazališta bila je Vlada, a u drugoj polovici 19. st. Namjesništvo za Dalmaciju. Spisi ove serije nastali su obavljanjem tog nadzora. Sadržajno spisi čini dopisivanje vlasnika i upravitelja kazališta s Namjesništvom i obratno te dopisivanje Namjesništva s Direkcijom policije ili Financijskim odvjetništvom vezano uz kazališta. Iz spisa se vidi kako je država morala biti obavještavana o repertoaru, izboru kazališnih trupa i glumaca, financijskom poslovanju, o sigurnosti, kazališnoj i scenskoj opremi, zaposlenicima, rasporedu loža, partnerskim i kupoprodajnim ugovorima što su ih sklapali vlasnici kazališta. Spisi sadrže podatke o kazališnim kućama Dalmacije: Splita, Dubrovnika, Hvara, Šibenika i Zadra i nezaobilazan su izvor za istraživače povijesti kazališta, društvene i kulturne povijesti Dalmacije u 19. st. Ova serija, međutim, ne sadrži svo gradivo koje se odnosi na kazališta, pa je za cjelovitu informaciju potrebno pregledati i spise fonda HR–DAZD–88 Vlade/Namjesništva za Dalmaciju, a za Zadar arhivske fondove o Plemićkom kazalištu i o Kazalištu Verdi.

POPIS GRADIVA

Zadarsko kazalište 1805.–1830.

Kazalište Mazzoleni Šibenik 1864.–1902

Kazalište u Hvaru 1853.–1903., kut. 1.

Kazalište Verdi Zadar 1865.–1901.

Kazalište u Dubrovniku 1862.–1864.

Kazalište u Splitu 1883.–1893.

Kazališta (pravilnici, subvencije, dozvole, financijske obveze) 1814.–1918., kut. 2.

Spisi Financijskog odvjetništva koji se odnose na kazališta, kut. 3.

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački hrvatski; latinica, njemačka gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Nema.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

HR–DAZD–515: Plemićko kazalište u Zadru.

HR–DAZD–252: Kazalište „Verdi“ (Il Teatro Verdi)

HR–ZKZD–67: Dalmatinsko pokrajinsko kazalište 1865.–1918.

BIBLIOGRAFIJA

Coen, Gastone. I teatri di Zara dalla Serenissima all’ esodo, Atti e Memorie della Società Dalmata di Storia Patria, vol. XX – n.s. IX, Rim 1997. *** Villani, Rina; Coen, Gastone. Kazalište Verdi, katalog izložbe. Zadar: Zajednice Talijana Zadar; Znanstvene knjižnice Zadar, 2007. *** Sabalich, Giuseppe. Cronistoria Anedotica del Nobile Teatro di Zara (1781.–1881.). Zadar: Angelo Nani e figlio, 1921.–1922.