[0561] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Primaljska škola u Zadru (1820. – 1904.)

Signatura: HR–DAZD–561

Klasifikacija: A.1.7. 2.

Naziv fonda: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Primaljska škola – uprava

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1904.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju (Landesgubernium/Statthalterei Dalmatien)

Primaljska škola Zadar – Uprava (Direzione di Scuola d’ostetrizia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo u Zadru 1813.–1918., str. 293

Andrija Mosetig, dalmatinski protomedik i vladin savjetnik obratio se 1. veljače 1918. godine pismom nadležnim vlastima u kojem je opširno prikazao stanje rodilja i novorođene djece u Dalmaciji i naglasio hitnu potrebu za obrazovanjem primalja. U istom pismu dao je i konkretne prijedloge kako s minimalnim sredstvima ostvariti tu zamisao. Predložio je za predavača profesora bivšeg zadarskog liceja Dell’Ora. Dana 31. listopada 1920. car Franjo I. donio je odluku o osnivanju Primaljske škole i privremenoj dodjeli katedre profesoreu Dell’Oru.

POVIJEST FONDA

Spisi ove serije dio su odjelnih spisa Vlade/Namjesništva koji su vjerojatno do kraja djelovanja institucije odlagani zasebno zbog potreba posla. Arhivisti su polovicom 20. st. ovu zasebno odloženu seriju spisa fonda Vlada/Namjesništvo priključili zbirci Miscellanea (HR–DAZD–377) kao svežnjeve 114 i 125. Godine 2011. ovo je gradivo izdvojeno i iskazano kao zasebna serija fonda Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. U inventaru zbirke Miscellanea upisane su ove promjene.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda nastalo je djelatnošću Odjela Namjesništva za Dalmaciju nadležna za poslove vezane za zdravstveno osoblje u rasponu od 1820. do 1904. godine, dakle gotovo za cijelo vrijeme djelovanja institucije. Spisi nastali djelovanjem Odjela Namjesništva u rasponu od 1820. do 1874. imaju oznaku VI/2 B Zdravstvo, Zdravstveno osoblje, Primaljstvo. Gradivo nije sačuvano za razdoblje od 1874. do 1891. godine. U razdoblju između 1891. i 1904. godine ima oznaku IV. i oznaku Pres. Oznaka IV. je najvjerojatnije oznaka odjela koji se u tom razdoblju bavio predmetima što se odnose na zdravstvo, a koji je posao vezan za Primaljsku školu odradio i proslijedio Predsjedništvu na uvid i potvrdu. Iste oznake, ali na poleđini nose dokumenti što ih je uputila Uprava Primaljske škole koja je, čini se prema iteru dokumenata, djelovala pri Namjesništvu. Na to upućuje i činjenica da je vladin savjetnik bio ravnatelj škole.

Premda gradivo nije sačuvano za sve godine djelovanja institucije, sačuvani su spisi koji sadrže vrijedne podatke o njenom djelovanju. Primjerice sačuvana je molba Giuseppea Dell’Ora, višeg kirurga u Zadru, da se u novoj organizaciji Liceja razmotri otvaranje katedre za kirurgiju i opstetriciju u kojoj nudi svoje besplatne usluge od 10. veljače 1820. godine, dopis Pokrajinskom računovodstvu o osiguranju sredstava za Primaljsku školu iz iste godine, potvrdu carske odluke o osnivanju škole, Privremeni pravilnik za Primaljsku školu iz 1827. godine, dokumentaciju natječaja za profesora iz 1832. i 1854., informacija o jeziku na kojem se izdaju diplome Primaljske škole u Zadru 1862., dopis Ministarstva bogoštovlja i nastave u Beču o promjeni teksta zakletve za učenice Primaljske škole 1874. godine i slično.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1820.–1874., 1891.–1894., 3 kut.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski i njemački; latinica, njemačka gotica.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

BIBLIOGRAFIJA

Kolić, Dubravka. Carsko–kraljevsko namjesništvo u Zadru 1814.–1918. Institucija i gradivo. Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2010. *** Škarica, Miloš. Spomenica prigodom stogodišnjice rada Babičke škole u Zadru. Zadar, 1951.