[0560] Kotarski komitet SKOJ–a Zadar (1945. – 1948.)

Signatura: HR–DAZD–560

Klasifikacija: H.2.3.5

Naziv fonda: Kotarski komitet SKOJ–a Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1948.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Kotarski komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Savez socijalističke omladine Hrvatske, str. 421

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–333: Kotarski komitet Narodne omladine Hrvatske – Zadar 1944.–1962., str. 427

POPIS GRADIVA

1. Opći spisi 1947.–1948., kut. 1

2. Zapisnici sjednica Komiteta i organizacija 1946.–1948., kut. 1

3. Razno, kut. 1

4. Članstvo (karateristike, statistika) 1945.–1948., kut. 2

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1231: Republička konferencija SSO Hrvatske 1943.–1989.

HR–HDA–1226: Oblasni komitet SKOJ–a za Dalmaciju Split 1920.–1948.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.