[0559] Mjesni narodni odbor Benkovac (1945. – 1950.)

Signatura: HR–DAZD–559

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Benkovac

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1950.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 3 kut.; 0,35 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Benkovac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj, str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. MNO Benkovac je u sastavu kotara Benkovac. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. Benkovac postaje gradom u sastavu kotara Benkovac.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. Benkovac postaje općinom u kotaru Benkovac, koji se ukida 1955. i kao gradska općina ulazi u sastav kotara Zadar.

POVIJEST FONDA

Arhivski fond MNO Benkovac primljen je u Historijski arhiv u Zadru 1983. godine zajedno sa spisima NOO Benkovac. Primopredajni zapisnik potpisan je 20. listopada 1983. godine.

Spisi fonda nisu bili izdvojeni prilikom primopredaje, što je učinjeno tijekom rada na izradi ovog Vodiča. U Knjigu primljenog arhivskoga gradiva fond je upisan pod br. 184/1983.

SADRŽAJ

Spisi se uglavnom odnose na uspostavu vlasti nakon formiranja nove države 1945. godine, opskrbu stanovništva živežnim namirnicama, organizaciju školstva, prometnu povezanost, rješavanje komunalne infrastrukture, rješavanje agrarnih odnosa i slično. Fond sadrži i popis stanovništva s područja mjesta Benkovac.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik MNO Benkovac, 1947.–1948., 1 knj.

Urudžbeni zapisnik MNO Benkovac, 1948., br. 1–13

2. Kazalo Urudžbenog zapisnika MNO Benkovac, 1950.

3. Kazalo Urudžbenog zapisnika Matičnog ureda Benkovac, 1946.–1950.

Opći spisi, 1945.–1948., 3 kut.

1. Opći spisi MNO Benkovac, 1945.–1946., kut. 1.

2. Opći spisi MNO Benkovac, 1947., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Benkovac, 1947. i 1948., kut. 3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, srpski; latinica, ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1952.–1962.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962., 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619