[0558] Općinski komitet SKH Nin (1945. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–558

Klasifikacija: H.2.1.8.

Naziv fonda: Općinski Komitet SKH Nin

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Općinski Komitet SKH Nin

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. Godine, u sastavu Kotara Zadar je 14 općina: Biograd, Božava, Iž Veli, Molat, Nin, Pašman, Preko, Ražanac, Sali, Silba, Vinjerac, Zadar, Zadar–vanjski (sjedište Zadar), Zemunik (sjedište Donji Zemunik). U novostvorenoj općini Nin koja je obuhvaćala je mjesta: Nin, Ninski Dračevac, Ninski Stanovi, Poljica, Privlaka, Vir, Visočane, Vrsi, Zaton osnovan je 1952. godine Općinski komitet SKH Nin.

Općinski komitet djeluje do 31. kolovoza 1962. kada se Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju općine i njihova područja pripajaju novoosnovanoj općini Zadar. Tada se ukida i Općinski komitet SKH Nin. Od 1. rujna 1962. osnovne organizacije u mjestima bivše općine Nin djeluju u sastavu Općinskog komiteta SKH Zadar.

POVIJEST FONDA

Gradivo fonda primljeno je u Historijski arhiv u Zadru nakon 1975. godine. Nije zavedeno u Knjigu primljenog arhivskog gradiva.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i knjige blagajne

1. Urudžbeni zapisnici Općinskog komiteta KPH Nin, 1945. i 1946.

2. Urudžbeni zapisnici Općinskog Komiteta SKH Nin, 1959., br. 1–167

Urudžbeni zapisnici Općinskog Komiteta SKH Nin, 1960., br. 1–201

Urudžbeni zapisnici Općinskog Komiteta SKH Nin, 1961., br. 1–172

3. Urudžbeni zapisnici Općinskog Komiteta SKH Nin, 1962., br. 1–108

4. Knjiga blagajne Općinskog Komiteta SKH Nin, 1960.–1962., knj. 2

Spisi

1. Zapisnici OK i mjesnih komiteta Općine Nin, 1952.–1962., kut. 1

2. Opći spisi ureda komiteta, 1952.–1960., kut. 2

3. Opći spisi za 1961. i 1962., Članstvo, razno, kut. 3

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar 1943.–1962.

HR–DAZD–311: Općinski komitet SKH Zadar 1963.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.

  1. i 1946.