[0557] Sportsko društvo „Zadar” (1946. – 1950.)

Signatura: HR–DAZD–557

Klasifikacija: I.5

Naziv fonda: Sportsko društvo „Zadar“

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1956.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Sportsko društvo „Zadar“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Fiskulturno društvo Zadar osnovano je 30. ožujka 1948. godine rješenjem Oblasnog Narodnog odbora Dalmacije broj 4889/46., kao zadarska podružnica Fiskulturnog saveza Hrvatske i Fiskulturnog saveza Jugoslavije, koji su osnovani nakon Drugog svjetskog rata s ciljem organizirane brige za razvoj sporta.

Odsjek unutrašnjih poslova pri Gradskom Izvršnom odboru Zadar rješenjem od 23. veljače 1949. broj 759/49. daje dozvolu Fiskulturnom društvu Zadar da promijeni ime u Sportsko društvo „Zadar“ temeljem odluke godišnje skupštine društva od 20. prosinca 1948. Potvrđena je također izmjena i dopuna pravila sukladno Zakonu o udruženjima, zborovima i javnim skupovima od 26. lipnja 1946. godine. U sastavu Sportskog društva „Zadar“ bili su nogometni, košarkaški i veslački klubovi te sekcije: plivačka, biciklistička, tenis i stolni tenis, rukometna i kuglačka. Društvo je imalo svoja pravila. Zadaća društva bila je da u svojim klubovima i sekcijama okuplja što veći broj članova iz poduzeća, ustanova i škola u gradu Zadru. Društvo je radilo na omasovljenju i razvijanju sportova. Pravila posebno naglašavaju ideološki rad u klubovima i sekcijama kojim se htjelo „stvoriti zdrave ljude koji će biti snažni i sposobni da budu graditelji socijalizma u FNRJ i biti svjesni i nepokolebljivi čuvari njene slobode i nezavisnosti“, što pokazuje kako ni sportske organizacije u razdoblju neposredno nakon Drugog svjetskog rata nisu imale isključivo sportske ciljeve i svrhe. Ideologizacija sporta je vidljiva iz pravila Društva koja ističu suradnju s narodnim masovnim organizacijama i to prvenstveno Kotarskim sindikalnim vijećem u Zadru i Narodnim frontom grada, te omladinskom organizacijom.

Organi društva bili su: skupština, upravni i nadzorni odbor, a za pojedine grane sporta skupština i uprava kluba ili sekcije. Klubovi su bili samostalne organizacijske jedinice Društva koje promiču unapređenje određene grane sporta i prihvaćaju pravila, pravilnike i odluke Društva. Klubovi Društva učlanjuju se u odgovarajuće sportske saveze i prihvaćaju njihova pravila, pravilnike i odluke. Sportske aktivnosti su na ovaj način organizirane do 1950. godine kada dolazi do osamostaljivanja pojedinih klubova. Pretpostavka je da je od biciklističke sekcije ovog Društva nastao Biciklistički klub „1. maj“, čije spise također sadrži ovaj fond.

POVIJEST FONDA

Spisi Sportskog društva „Zadar“ i Biciklističkog kluba „1. maj“ predani su u Arhiv 15. listopada 1965. godine zajedno s gradivom Gradskog narodnog odbora Zadar i do 2001. nisu evidentirani kao poseban fond. Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 88. Fond Sportskog društva „Zadar“ izdvojen je iz gradiva GNO Zadar i registriran 2011. godine.

SADRŽAJ

Iz godina 1946. i 1947. sačuvani su samo popisi članova upravnog, nadzornog i disciplinskog odbora. Spisi iz razdoblja 1948.–1950. sadrže dopisivanje s Fiskulturnim savezom u Zagrebu i ostalim republičkim savezima za pojedine sportove, a sadrže podatke o natjecanjima, natjecateljima, o radu klubova i sekcija i slično. Spisi Biciklističkog društva „1. maj“ sačuvani su vrlo fragmentarno. Među gradivom nalaze se i fotografije biciklista koji su neposredno nakon Drugog svjetskog rata osvajali državna prvenstva. Gradivo je izvor za proučavanje povijesti sporta na području grada Zadra u razdoblju nakon završetka Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

1. Spisi Sportskog društva „Zadar“ 1946.–1950., kut. 1

2. Spisi Biciklističkog društva „1. maj“ 1952.–1956., kut. 2

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Gradski narodni odbor Zadar 1944.–1955.

HR–DAZD–331: Kotarsko sindikalno vijeće Zadar

BIBLIOGRAFIJA

Zadar: 1944.–1954. Zadar: Odbor za proslavu desetgodišnjice oslobođenja Zadra, 1954.