[0555] Općina Sali (1918. – 1940.)

Signatura: HR–DAZD–555

Klasifikacija: A.3.1.

Naziv fonda: Općina Sali

Raspon godina gradiva: 1918.–1940.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Općina Sali

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–123: Općina Silba 1918.–1941., str. 434

Teritorijalna nadležnost općine Sali protezala se na sljedeća mjesta: Savar, Kali, Dragove, Rava, Iž Mali, Zverinac i Božava. U statističkom pregledu upravnog, sudskog i crkvenog razdjeljenja Primorske banovine iz 1938. godine, Božava se navodi kao posebna općina.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD 499: Općina Sali (1844.–1918.), str. 433

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži dopisivanje općine s višim tijelima upravne vlasti, uglavnom s Kotarskim poglavarstvom Preko i s drugim državnim uredima, kao što je Direkcija pomorskog saobraćaja u Splitu, radi izdavanja dozvola za putovanje po moru, sa zdravstvenim ustanovama u Dalmaciji (bolnica u Šibeniku), sudovima i dr. Iz sadržaja izdvajamo „Upute“ za proslavu 17. obljetnice ujedinjenja naroda u državu Jugoslaviju (1935.); dopisivanje s Iseljeničkim komesarijatom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u vezi sa iseljavanjem u Kanadu i Argentinu. Demografske podatke žitelja općine i njihovog socijalnog statusa podrobno opisuju „Popisi najsiromašnijih žitelja i siromaha u općini Sali po mjestima, 1918.” i dr.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1918./1940., 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, srpski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Nema.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–123: Općina Silba 1918.–1941.

HR–DAST–16: Direkcija pomorskog saobraćaja u Splitu 1919.–1941.

HR–DAST–14: Ispostava banske vlasti Banovine Hrvatske 1919.–1941.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–115: Općina Zadar (Comune di Zara) 1864.–1918., str. 425

HR–DAZD–123: Općina Silba 1918.–1941., str. 435