[0553] Općinski odbor SUBNOR–a Pag (1954. – 1991.)

Signatura: HR–DAZD–553

Klasifikacija: H.2.5.8.

Naziv fonda: Općinski odbor SUBNOR–a Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1954.–1991.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 8 knj., 21 kut.; 2,10 d/m

Stvaratelj: Općinski odbor SUBNOR–a Pag

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Savez boraca NOR–a Hrvatske, str. 438

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo SUBNOR–a Pag primljeno je u Arhiv u Zadru 16. veljače 1995. godine. O tome je sastavljen i primopredajni zapisnik. Prilikom primopredaje ustanovljeno je da se spisi nalaze u 26 svežnjeva i da ima 8 knjiga urudžbenih zapisnika i ostalih knjiga (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 246/1955). Gradivo je sačuvano razmjerno dobro.

SADRŽAJ

Sačuvani zapisi odnose se na rad općinskog odbora i aktivnosti njegova predsjedništva. Osim tekućih spisa evidentiranih u urudžbenim zapisnicima, fond sadrži dokumentaciju raznih komisija, kao što je Komisija za rješavanje molbi boraca NOR–a, Komisija za priznavanje stečenih povlastica boraca Drugog svjetskog rata. Dio spisa odnosi se na očuvanje sjećanja na ratna zbivanja i lokalitete vezane za bitke i događaje iz Drugog svjetskog rata.

Među gradivom se nalazi i prikupljena dokumentacija o logoru „Slana“, što ga je na otoku Pagu formirala vlast NDH 1941. godine. SUBNOR Pag je 1988. godine na mjestu nekadašnjeg logora podignuo spomen–obilježje žrtvama logora u obliku spomen–fontane.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik Općinskog odbora SUBNOR–a Pag,1954.–1991., knj. 6

2. Matična knjiga ratnih vojnih invalida Drugog svjetskog rata Općine Pag, knj. 2

Spisi, 1955.–1991., kut. 1–11

Opći spisi Odbora SUBNOR–a Pag, 1955.–1964., kut. 1–11

Zapisnici

1. Zapisnici sjednica Predsjedništva SUBNOR–a Pag, 1955.–1991., kut. 12–13

2. Zapisnici sjednica SUBNOR–a, održanih 1990. i 1991. u mjestima Pag, Barbat, Dinjiška, Kolan, Novalja, Stara Novalja, Vlašići i Povljana, kut. 14

Komisije

1. Komisija za dodjelu odlikovanja borcima NOR–a. Članstvo i popisi članova SUBNOR–a Pag,1960.–1989., kut. 15

2. Komisija za zaštitu sudionika NOB–a i njihovih obitelji, kut. 16

3. Komisija za stambena pitanja članova SUBNOR–a Pag, kut. 17

4. Komisija za utvrđivanje staža sudionika NOB–a, 1962.–1969., kut. 18

5. Rad Komisije za priznavanje staža, 1971.–1975., kut. 19

6. Rješenja o stažu sudionika NOB–a, 1976.–1981., kut. 20

7. Koordinacijski odbor za obilježavanje godišnjica i značajnih mjesta iz NOB–a i Drugog svjetskog rata. Dokumentacija o ustaškom logoru „Slana“ i rad odbora za obilježavanje i podizanja spomenika žrtvama logora, 1987.–1988., kut. 21

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar, s popisom sjednica pojedinih tijela SUBNOR–a.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–332: Kotarski odbor saveza boraca narodnooslobodilačkog rata, str. 440

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–332: Kotarski odbor saveza boraca narodnooslobodilačkog rata, str. 440