[0552] Grafička zbirka (16. st. – 20. st.)

Signatura: HR–DAZD–552

Klasifikacija: L.2.

Naziv zbirke: Grafička zbirka

Vrijeme nastanka gradiva: 1589. – 1934.

Količina gradiva: 328 grafičkih listova

POVIJEST ZBIRKE

Grafička zbirka nastala je 2011. Godine izdvajanjem grafičkih listova, crteža i slika iz zbirke nacrta i planova i iz Knjižnice arhiva. Godine 2013. izrađen je analitički inventar, utvrđena količina listova, tehničke karakteristike, stupanj sačuvanosti kao i vrste otiska odnosno tehnike crtanja.

SADRŽAJ

Zbirka sadrži sve tehnike umnožavanja i komercijalnog sadržaja grafičkog izražavanja. Svojim sadržajem zbirka odražava društvena kretanja i političke prilike. Prikazani su značajni događaji, kulturna zbivanja, tehničke inovacije, nacrti i planovi javnih zgrada i gradova, portreti političkih osoba, književnika, vladara, vojskovođa, crkvenih velikodostojnika, umjetničke alegorije, crteže i slike na platnu. Veći dio prikupljenog odnosi se na Dalmaciji, ali ne u potpunosti. Crteže i ulja na platnu djela su od slikara amatera do slavnih slikara kao što je Vlaho Bukovac. Njegov portret Franje Josipa I (veličina 2740 x 1840 mm) može se svrstati u hrvatski akademizam na prijelazu iz 19. u 20. st. Slika se nalazi na posudbi u stalnom postavu Galerije umjetnina Narodnog muzeja Zadar.
Po vrsti otiska (grafička tehnika) sadrži: bakroreza – 173, bakropisa – 9, litografija – 61, heliiografija- 13, tisak na papiru – 27, ozalid kopija – 2, crteža -57, drvoreza – 2, tempera -1, ulja na platnu -2, tisak na svili – 1, ofset –tisak -2 i grafičke mape – 3.

POPIS GRADIVA

1. Utvrde i obzidani gradovi, 16.- 20 st.

2. Tlocrti (planovi) gradova i građevinskih objekata 1589. – 19 st.

3. Povijesna zbivanja i događaji, 1804. – 1898.

4. Portreti osoba 17 – 20. st.

5. Tehnički i građevinski nacrti 19. – 20. st.

6. Gravure otisnute prema predlošcima, crteži i ulja na platnu, 17. – 20. st.

7. Zastave i grbovi, 19. – 20. t.

8. Razno

JEZIK/PISMO

Latinski, talijanski, njemački, francuski, engleski, ruski, hrvatski, srpski; latinica i ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

BIBLIOGRAFIJA

Almanacco provinciale della Dalmazia. Zara: Stamperia governiale, 1822.-1846. *** Blomfield, Reginald. Sébastien le Prestre de Vauban, 1663–1707. New York: Barnes & Noble, 1971. *** Dalmacija 1848./49.,Katalog izložbe  / autori D. Martinović , S. Martinović , A. Bašić. Zadar: Državni arhiv, 1999. *** Gjivoje, Marinko. Otok Korčula. Zagreb, 1968. *** Gjurašin, Hrvoje. Frano Radić – u povodu 150. obljetnice rođenja, Brački zbornik 22 (2007.) *** Hof-und-Staatschematismus des österreichischen Kaiserthums. Beč, 1889. *** Hrvatski biografski leksikon, sv. I-VII. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 1983-2009. *** Dževad, Hozo. Umjetnost multioriginala – kultura grafičkog lista. Mostar: Prva književna Komuna, 1988. *** Kolić, Dubravka. Carsko-kraljevsko Namjesništvo u Zadru 1814.-1918. Institucija i  gradivo. Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2010. *** Livaković, Ivo. Poznati Šibenčani: šibenski biografski leksikon. Šibenik: Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 2003. *** Kovačević, Krešimir. Glazbenici. Ljubljana; Zagreb: Cankarjeva založba; Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990. *** Leksikon slikarstva i grafike / ur. Lothar Altmann. Zagreb: Begen, 2006. *** Maschek, Luigi. Manuale del regno di Dalmazia. Zadar, 1871-1878. *** Molmenti, Pompeo Gherardo. La storia di Venezia nella vita privata: dalle origini alla  caduta della Repubblica. Torino: Roux e Favale, 1880. *** Oreb, Franko. Otok Korčula u doba druge austrijske uprave. Split: Naklada Bošković, 2007. *** Pravni leksikon. Zagreb: Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, 2007. *** Frane Paro. Grafički pojmovnik. Zagreb: Akademija likovnih umjetnosti, 2002. *** Giovanni Battista Piranesi: vasi candelabri cippi sarcofagi tripodi lucerne ed ornamenti antichi disegne ed inc dal Cav. Gio. Batta. Piranesi pubblicati l`anno MDCCLXXIIX, katakog izložbe / tekst i katalog Anđelka Galić. Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2002. *** Portreti u zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, katalog izložbe / autorica Marina Bregovac Pisk. Zagreb: Hrvatski povijesni muzej, 2008. *** Prister, Boris. Odlikovanja, Katalog muzejskih zbirki. Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske, 1984. *** Prister, Boris. Odlikovanja zbirke dr. Veljka Malinara. Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske, 1991. *** Katić, Mirisa. Knjižnica Državnog arhiva u Zadru. Od Namjesničke do specijalne  arhivske knjižnice, Arhivski vjesnik 53 (2010.): str. 111-136. *** Povijest Venecije, sv. 1-2 / urednik Albert Goldstein; prijevod Vesna Begić…et al. Zagreb: Antibarbarus, 2007. *** Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, katalog izložbe. / ur. Anđelka  Galić. Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2005. *** Saur – Allgemeines Künstlerlexikon.München; Leipzig: Saur, 2007. *** Smotra dalmatinska, 1898. br .36, str. 2. *** Stošić, Krsto. Galerija uglednih šibenčana. Šibenik, 1936. *** Stagličić, Marija. Graditeljstvo Zadra: od klasicizma do secesije. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2013. *** Šematizam pravoslavne Eparhije dalmatinske i istarske. Zadar, 1903. *** Bakropisi i bakrorezi starih majstora: Stara zbirka Kabineta grafike, katalog izložbe /  ur. Margarita Šimat. Zagreb: Kabinet grafike HAZU, 2000. *** Travirka, Anton. Likovna kultura u Zadru tijekom druge austrijske vlasti: 1813.-1918.: disertacija. Zadar, 2004. *** Kružić-Uchytil, Vera. Vlaho Bukovac: život i djelo: 1855.-1920. Zagreb: Nakladni zavod   Globus, 2006., Vedute, planovi i crteži iz fondova i zbirki Državnog arhiva u Zadru, katalog izložbe / autori Denis Martinović i Suzana Martinović. Zadar: Državni arhiv, 2010. *** Zadar za austrijske uprave / napisali Šime Peričić, Marija Stagličić, Antun Travirka, Zvjezdana Radoš, Glorija Rabac-Čondrić. Zadar: Matica hrvatska, 2011. *** Znameniti i zaslužni Hrvati. Zagreb: Odbor za proslavu 1000-godišnjice hrvatskog kraljevstva, 1925.