[0551] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Zadruge u Dalmaciji (1865. – 1914.)

Signatura: HR–DAZD–551

Naziv: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Zadruge u Dalmaciji

Raspon godina: 1865.–1914.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju (Landesgubernium/Statthalterei Dalmatien)

POVIJEST StvarateljA GRADIVA

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918., str. 293

POVIJEST FONDA

Spisi su izdvojeni iz arhivskoga fonda HR–DAZD–377 Miscellanea, gdje su bili sakupljeni u svežnju 176, kao „spisi o zadrugama“. Izdvajanjem iz ove arhivske zbirke, prema starim pozicijama spisi su stavljeni u dvije arhivske kutije, a u obavijesnom pomagalu fonda HR–DAZD–377 su zabilježene ove promjene. Za ovu seriju izrađen je Arhivski popis.

SADRŽAJ

Gradivo je odličan izvor za proučavanje organizacije i ustrojstva zadrugarstva u Dalmaciji početkom 20. stoljeća. Zapisnici s osnivačkih skupština zadruga, dokumenti o poslovanju, daju podatke o stanovništvu i njihovoj imovini u mjestima gdje je zadruga imala sjedište. Spisi ovog fonda su odlagani u predmetne svežnjeve prema vrsti zadruge, što se vidi i u popisu gradiva. Nekoliko posljednjih spisa odnosi se na poljske štete odnosno sudsku procjenu istih, koje su seljaci u pojedinim mjestima učinili jedni drugima.

Gradivo ove serije sadrži dokumentaciju zadruga o njihovom osnivanju: prijave upisa u zadružni registar kod Zemaljskog suda Zadar, zapisnike s osnivačkih skupština, pravila o radu zadruga, završne račune o poslovanju koje je odobravao c.kr. namjesnik.

POPIS GRADIVA

1. Dalmatinsko gospodarsko društvo – zadruga s ograničenim jamstvom. Upis u zadružni registar, 1914., kut. 1.

2. Gospodarsko–trgovačka društva

Gospodarsko–trgovačko društvo Barbat na Rabu: upis u zadružni registar, 1908.; Zahtjev za novčanom isplatom, 1910.

Gospodarsko–trgovačko društvo Supetarska Draga (sudbeni kotar Rab): upis u zadružni registar, 1911.

3. Hrvatska pučka štedionica – zadruga s ograničenim jamstvom, upis u zadružni registar, pravila štedionice, 1909.

4. Hrvatski dom – zadruga s ograničenim jamstvom: pravila zadruge, 1910. kut. 2.

5. Konzumna zadruga za državne, pokrajinske i općinske namještenike u Zadru – preinake pravilnika zadruge, 1911.

6. Kotarske gospodarske zadruge

Kotarsko–gospodarska zadruga Biograd: osnivanje zadruge, 1913.

Kotarsko–gospodarska zadruga Nin, osnivanje zadruge, 1910.

Kotarsko–gospodarska zadruga Novigrad: pravilnik zadruge, 1908., 1909.

Kotarsko–gospodarska zadruga Pag: osnivanje zadruge, izbor nove uprave, 1909.–1913.

Kotarsko–gospodarska zadruga Rab: osnivanje zadruge, 1910.

7. Mljekarska zadruga Zemunik: pravilnik o radu, 1909.

8. Obrtna zadruga u Zadru: osnivanje zadruge, 1908.

9. Općinska štedionica u Biogradu n/m: osnivanje zadruge, upis u zadružni registar, donošenje pravilnika, financijski spisi o poslovanju, 1908.–1910.

10. Parobrodarsko društvo na dionice „Dalmacija“: pravilnik o radu, 1909.

11. Pčelarska zadruga Pag – dokumenti o djelovanju zadruge, 1908.

12. Podvelebitska ribarska zadruga u Vinjercu: upis u registar, 1909.

13. Potrošna zadruga u Istu: pravilnik zadruge, upisi u zadružni registar, 1909.

14. Potrošno–obrtne zadruge

Potrošno–obrtna zadruga Iž Mali: upis u zadružni registar, pravilnik zadruge, 1909., 1910.

Potrošno–obrtna zadruga Kali: upis u zadružni registar, pravilnik zadruge, 1909.

Potrošno–obrtna zadruga Kukljica: pravilnik zadruge, 1908.

Potrošno–obrtna zadruga Lun: upis u zadružni registar, 1913.

Potrošno–obrtna zadruga Novalja: upis u zadružni registar, 1909.

Potrošno–obrtna zadruga Olib: pravilnik zadruge, 1911.

Potrošno–obrtna zadruga Pakoštane: pravilnik zadruge, 1909.

Potrošno–obrtna zadruga Pašman: upis u zadružni registar, 1909.

Potrošno–obrtna zadruga Sestrunj: pravilnik zadruge, 1911.

Potrošno–obrtna zadruga Tkon: upis u zadružni registar, pravilnik zadruge, 1909., 1910.

Potrošno–obrtna zadruga Zemunik: upis u zadružni registar, 1909.

Potrošno–obrtna zadruga Žman, pravilnik zadruge, upis u zadružni registar, 1909., 1910.

15. Prometna banka u Biogradu n/m: zadruga s ograničenim jamstvom, upis u zadružni registar, pravila zadruge, 1910.

16. Ribarske zadruge

Ribarska zadruga Banj: upis u zadružni registar, 1909. god.

Ribarska zadruga Ist: razvrgnuće i likvidacija Ribarske zadruge u Istu, 1913.

Ribarska zadruga Kraj na Pašmanu: upis u zadružni registar, pravilnik zadruge, 1909.

Ribarska zadruga Lopari: pravilnik zadruge 1908.

Ribarska zadruga Novalja, Stara (sudbeni kotar Pag): pravilnik zadruge, 1908.

Ribarska zadruga Premuda: pravilnik o radu, upis u zadružni registar, pravilnik, završni račun, 1909.

Ribarska zadruga Sali, upis u zadružni registar, 1909.

Ribarska zadruga Soline: upis u zadružni registar, pravilnik zadruge, 1908., 1909.

Ribarska zadruga Veli Rat: upis u zadružni registar, pravilnik zadruge, 1909., 1910.

Ribarska zadruga Vrgada: upis u zadružni registar, pravilnik zadruge, 1909.

7. Seoske blagajne za štednju i zajmove

Seoska blagajna za štednju i zajmove Sutomišćica: upis u registar, pravila zadruge, 1911.

Seoska blagajna za štednju i zajmove Iž Mali: upis u registar, pravilnik zadruge, 1909.

Seoska blagajna za štednju i zajmove Nin: pravilnik zadruge, 1908.

Seoska blagajna za štednju i zajmove Novalja: upis u registar, pravilnik zadruge,1908., 1810.

Seoska blagajna za štednju i zajmove Novigrad: upis u registar, 1909.

Seoska blagajna za štednju i zajmove Pag: pravilnik zadruge, 1907.

Seoska blagajna za štednju i zajmove Posedarje: upis u zadružni registar, 1908., 1909.

Seoska blagajna za štednju i zajmove Silba: traženje podatka o osnivanju zadruge, 1911.

Seoska blagajna za štednju i zajmove u Vinjercu: upis u zadružni registar, pravilnik zadruge, 1909.

18. Težačka zadruga Pag: likvidacija zadruge, 1908.

19. Uljarske zadruge: Kali, Žman, Ždrelac, Posedarje, Veli Iž, Lun, Preko: pravilnici o radu i dokumentacija o upisu u zadružni registar; plaćanje upravnog doprinosa, 1908.–1912.

Financijski spisi raznih zadruga, završni računi s prilozima o osnivanju zadruga i pravilnicima, 1904.–1911.

Dopisi upućivani raznim zadrugama od strane Namjesništva u Zadru i Kotarskog poglavarstva (zahtjevi za raznim statističkim podacima i dr.), 1910.–1912.

Tužbe, parnice i presude radi poljske štete u općinama Biograd, Pakoštani, Zemunik, 1856., 1864., 1865. Sudbene procjene šteta radi paleži slame, sječe vinograda i maslina

Zadarski nadbiskup moli zaštitu državne vlasti protiv seljana Vinjercu koji rade u zapovijedane blagdane, 1865., kut. 2.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, talijanski, njemački; latinica i gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Popis zadruga

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

BIBLIOGRAFIJA

Kolić, Dubravka. Carsko–kraljevsko Namjesništvo u Zadru 1814.–1918. Institucija i gradivo. Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2010.