[0548] Mjesni narodni odbori kotara Knin. Fragmenti (1944. – 1955.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

 

Signatura: HR–DAZD–548.

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: MNO i NO općina kotara Knin: fragmenti.

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 8 kut.; 0,84 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbori i narodni odbori općina kotara Knin

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

POPIS GRADIVA

Narodni odbor općine Kosovo

1. Spisi Gradskog NOO Kosovo, 1944.–1945., kut. 1.

2. Opći spisi NO općine Kosovo, 1952. (fragmenti), kut. 2.

3. Opći spisi NO općine Kosovo, 1954., kut. 3.

4. Zapisnici sjednica NO općine Kosovo, 1955., kut. 4.
Opći spisi NO općine Kosovo, 1955.
Spisi NO općine Kosovo, odjela za financije, budžet općine, 1955.

Mjesni narodni odbor i Narodni odbor općine Pađene – „Sjeverna Bukovica“

1. Razni spisi MNO Pađene, 1949.–1952., 1 kut.
Zapisnici sjednica NO općine Pađene, 1954.–1955.
Zapisnici sjednica biračkog odbora općine Pađene, 1953., 1955.

Narodni odbor općine Oklaj i Narodni odbor općine Promina
Spisi socijalnog odjela NO općine Promina, 1949.–1955.
Opći spisi NO općine Oklaj, 1952.

Mjesni narodni odbor Žagrović
Opći spisi MNO Žagrović, 1951.–1952. (fragmenti)

Mjesni narodni odbor i Narodni odbor općine Polača

1. Urudžbeni zapisnik MNO Polača, 1950.–1951.

2. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda Polača, 1951.

3. Opći spis MNO Polača, 1954. (fragmenti), 1 kut.
Opći spisi NO općine Polača, 1955.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, srpski; latinica, ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Popis gradiva.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1952.–1962.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.