[0546] Narodni odbor gradske općine Biograd (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–546

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor gradske općine Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 knj.; 14 d/m (u svežnjevima)

Stvaratelj: Narodni odbor općine Biograd n/m

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar 1955.–1962., str. 610

Prema Zakonu o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. Biograd je mjesni narodni odbor u kotaru Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. Biograd postaje grad u sastavu kotara Zadar.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. Biograd postaje gradskom općinom koja je obuhvaćala mjesta Biograd, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Krmčina, Pakoštane, Sikovo, Tkon, Turanj i Vrgada.

Zakonom o području kotara i općina u NRH od 13. srpnja 1955. Općina Biograd je u sastavu kotara Zadar, a obuhvaćala je mjesta Banj, Biograd, Dobropoljana, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Kraj, Krmčina, Mrljane, Neviđane, Pakoštane, Pašman, Sikovo, Tkon, Turanj, Vrana, Vrgada i Ždrelac.

Zakonom o područjima općina i kotara u NRH od 27. rujna 1962. (NN NRH 39/1962) ukidaju se male općine i kotarevi, a osnivaju općine (Benkovac, Biograd, Drniš, Knin, Obrovac i Zadar). Općina Biograd obuhvaćala je ista ona mjesta koja su u sastavu općine Biograd bila 1962. godine.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m predala je Historijskom arhivu u Zadru spise NO gradske općine Biograd 1984. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 190/1984). Primopredajni zapisnik potpisan je 26. srpnja 1984. godine. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik NO općine Biograd, 1952.–1962, 12 knj.

Predmetne knjige

Knjiga izdanih potvrda NO općine Biograd, 1952.

Spisi, 1952.–1962., 100 svež.

Opći spisi NO gradske općine Biograd, 100 svež.

Spisi su do 1957. godine složeni prema tekućem broju urudžbenoga zapisnika, a od 1958. godine gradivo je složeno prema jedinstvenim arhivskim znakovima.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Ne postoji.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor Kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–0571: Skupština općine Biograd 1962.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989. *** Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 21. studenog 2007. u Zadru. Zagreb: HAZU; Zadar: Sveučilište, 2009.