[0542] Mjesni narodni odbor Buković (1948.)

Signatura: HR–DAZD–542

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Buković

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Buković

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Prema Zakonu o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine (NN 60/1947), Mjesni narodni odbor Buković je u sastavu Kotara Benkovac. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. (NN NRH 271950) područje MNO–a Buković i područje MNO–a Perušić pridružuju se gradu Benkovac. Zakonom o području kotara i općina u NRH iz 1955. (NN 36/1955) ukida se kotar Benkovac i pridružuje NO kotara Zadar. Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 27. rujna 1962. općina Benkovac se osamostaljuje i postaje Skupštinom općine Benkovac u kotaru Split.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Benkovac predala je 1983. godine Historijskom arhivu u Zadru spise NO kotara Benkovac, NO općina Benkovac, Smilčić i Stankovci te spise ukinutih MNO–a (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/1983). Primopredajni zapisnik sastavljen je 20. listopada 1983. godine.

SADRŽAJ

Sačuvano gradivo ovog fonda sadrži izvore za proučavanje lokalne gospodarske i demografske povijesti područja Bukovice nakon završetka Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Buković, 1948. (fragmentarno), 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1945.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619