[0540] Mjesni narodni odbor Bjelina (1948. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–540

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Bjelina

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 1 kut.; 0,12 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Bjelina

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine te 7. travnja 1949. i Mjesni narodni odbor Bjelina je u sastavu kotara Benkovac. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. MNO–u Bjelina pridružuje se područje MNO Parčić. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine ukida se MNO Bjelina i mjesto se pridružuje novoosnovanoj općini Benkovac u kotaru Benkovac. Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 27. rujna 1962. općina Benkovac se osamostaljuje i postaje Skupštinom općine Benkovac u kotaru Split.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Benkovac predala je 1983. godine Historijskom arhivu u Zadru gradivo NO kotara Benkovac, NO općina Benkovac, Smilčić i Stankovci te gradivo ukinutih MNO–a (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/1983). Primopredajni zapisnik sastavljen je 20. listopada 1983. godine.

SADRŽAJ

Sačuvano gradivo ovog fonda sadrži izvore za proučavanje lokalne gospodarske i demografske povijesti područja Bukovice nakon završetka Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik

Urudžbeni zapisnik Mjesnog narodnog odbora Bjelina za 1952., 1 knj.

Spisi, 1948.–1952., 1 kut.

Opći spisi Ureda tajništva, 1948.–1952. (fragmentarno), 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1952.–1962.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962., 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619