[0539] Mjesni narodni odbor Bruška (1947. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–539

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Bruška

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 1 kut.; 0,11 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Bruška

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Prema Zakonu o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine Mjesni narodni odbor Bruška je u sastavu Kotara Benkovac. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. ukida se MNO Bruška i pridružuje se novoosnovanoj općini Benkovac u kotaru Benkovac.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Benkovac predala je 1983. godine Historijskom arhivu u Zadru spise Narodnog odbora kotara Benkovac, NO općina Benkovac, Smilčić i Stankovci te spise ukinutih MNO–a (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/1983). Primopredajni zapisnik sastavljen je 20. listopada 1983. godine.

SADRŽAJ

Fragmentarno sačuvano gradivo ovog fonda izvor je za proučavanje lokalne povijesti u prvim godinama nakon završetka Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

Knjiga evidencije vojnih obveznika, 1950.–1952., 1 knj.

Spisi

Opći spisi tajništva ureda, 1947.–1952., 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, srpski; latinica, ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1952.–1962.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962., 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619