[0538] Mjesni narodni odbor Ceranje Gornje (1950. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–538

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Ceranje Gornje

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 1 kut.; 0,12 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Ceranje Gornje

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Prema Zakonu o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine (NN 60/1947), Mjesni narodni odbor Gornje Ceranje je u sastavu Kotara Benkovac, a

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine (NN 16/1952), ukida se ovaj MNO i pridružuje se novoosnovanoj općini Benkovac u kotaru Benkovac.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Benkovac predala je 1983. godine Historijskom arhivu u Zadru spise NO kotara Benkovac, NO općina Benkovac, Smilčić i Stankovci te spise ukinutih MNO–a (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/1983). Primopredajni zapisnik sastavljen je 20. listopada 1983. godine.

SADRŽAJ

Fragmentarno sačuvano gradivo ovog fonda izvor je za proučavanje lokalne povijesti u prvim godinama nakon završetka Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

Knjiga vojnih obveznika iz mjesta Gornje Ceranje, 1950.–1952., 1 knj.

Spisi, 1950.–1952., 1 kut.

Razni financijski spisi (fragmentarno), 1950.–1952., 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1952.–1962.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962., 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619