[0532] „Glasa Zadra” Uredništvo (1956.– 1961.)

Signatura: HR–DAZD–532

Klasifikacija: E.3.4.

Naziv fonda: Glas Zadra – Uredništvo

Vrijeme nastanka gradiva: 1956.–1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Glas Zadra – Uredništvo

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Glas Zadra naziv je novina što su izlazile u Zadru u razdoblju od 1949. do 1959. godine, dvotjedno do srpnja 1952., a od tada do kraja izlaženja tjedno. Od probnog broja od 15. prosinca 1949. i prvog broja koji je izašao 10. lipnja 1950. izdavač je Gradski odbor Narodnog fronta Zadar. Kroz cijelo razdoblje izlaženja Glas Zadra nije mijenjao ime, ali je više puta mijenjao podnaslov. Od prvog broja iz 1950. do broja 22 iz 1951. imao je podnaslov: List Narodnog fronta za grad Zadar i Zadar–otoci; od broja 22 do broja 54 nosio je podnaslov: List Narodnog fronta za grad Zadar i Kotar Zadar, Zadar–otoci i Benkovac; od broja 54 do broja 93: List Narodnog fronta za grad Zadar i Kotare Zadar i Benkovac; od broja 93 do broja 185: List Socijalističkog saveza radnog naroda za grad Zadar, Kotar Zadar i Benkovac, od broja 185 do broja 213 podnaslov: Tjednik Socijalističkog saveza radnog naroda za grad Zadar, Kotar Zadar i Benkovac i od broja 213 do posljednjeg broja 420 iz 1959. godine: Tjednik Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Kotara Zadar. Sadržaj novina je pokrivao sve bitne teme grada Zadra i njegove okolice: političke, društvene, kulturne i sportske. U to vrijeme na razini grada nije izlazilo glasilo koje bi isključivo objavljivalo odluke organa uprave, zakone i propise, pa informacije te vrste nalazimo u Glasu Zadra. Godine 1959. prestaje izlaziti, a umjesto njega izlazi Narodni list koji nosi broj 421 i na kome stoji da je u desetoj godini izlaženja, što bi moglo značiti da je Glas Zadra samo promijenio ime.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda preuzeto je od Znanstvene knjižnice u Zadru 3. srpnja 1997. godine istim zapisnikom o preuzimanju 12/4–97. kojim je preuzeto gradivo Planinarskog društva „Paklenica“. Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 325 zajedno s primopredajom gradiva PD „Paklenica“. Gradivo je primljeno u tri kutije. Prilikom upisa fonda u Opći inventar 2011. godine izvršen je uvid u kutije prilikom kojeg je utvrđeno da su spisi smješteni u registratore što znatno povećava količinu. Nakon vađenja iz registratora spisi su smješteni u jednu arhivsku kutiju. Fond nije arhivistički obrađen.

SADRŽAJ

Gradivo fonda Uredništva Glasa Zadra sadrži korespondenciju uredništva od 1956. do 1961. Dopisi iz 1960. i 1961. naslovljeni su na Narodni list. Uredništvo je komuniciralo s Društvom novinara Hrvatske u Zagrebu, Uredom za informacije Izvršnog vijeća Sabora NR Hrvatske, udruženjima novinara drugih jugoslavenskih republika, Udruženjem novinskih poduzeća FNRJ, Savezom novinara Jugoslavije, organima uprave u Zadru, komunalnim i gospodarskim poduzećima u Zadru. Velika količina dopisa Društva novinara Hrvatske upućuje na to da je pri uredništvu Glasa Zadra djelovala zadarska podružnica Društva novinara.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1956./1961., 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

DOPUNSKI IZVORI

HR–Znanstvena knjižnica Zadar: Tjednik „Glas Zadar”