[0531] Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja u Splitu. Prosvjetno pedagoška služba u Zadru (1960. – 1980.)

Signatura: HR–DAZD–531

Klasifikacija: E.2.2.

Naziv fonda: Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja Split – Prosvjetno– pedagoška služba Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1960.–1980.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 62 kut.; 6,3 d/m

Stvaratelj: Prosvjetno–pedagoška služba Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

O institucionaliziranom nadzoru nad izvođenjem nastave u osnovnim školama u Hrvatskoj imamo podatke od 1957. Godine, kad je Uredbom o organizaciji i radu Savjeta za prosvjetu osnovan Zavod za unapređenje školstva. Zakonom o republičkoj upravi mijenja naziv u Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja. Zakonom o prosvjetno–pedagoškoj službi u SRH mijenja naziv u Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja SR Hrvatske. Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja SR Hrvatske bio je nadležan za Zavod za unapređenje osnovnog obrazovanja u Splitu u čijem sastavu je bila Prosvjetno–pedagoška služba u Zadru.

Nadzor nad izvođenjem nastave u osnovnim školama u Zadru obavljao se i prije osnivanja Zavoda u Splitu. Od kraja 1950. do 1962. to je obavljao Prosvjetni savjet Kotara Zadar, a od 1962. spada u nadležnosts Skupštine općine Zadar. Od 1966. godine ta je služba izdvojena iz Općine Zadar i pripojena Zavodu za unapređenje osnovnog obrazovanja Split i ima naziv Prosvjetno–pedagoška služba. Služba je imala četiri prosvjetna savjetnika, dva za razrednu i dva za predmetnu nastavu. Služba nije imala administrativno osoblje, već su savjetnici sva svoja prava i obveze ostvarivali preko splitskog Zavoda. Zavodi u Splitu i Zagrebu još su jednom promijenili ime 1976. Zakonom o prosvjetno–pedagoškoj službi SR Hrvatske, kad se nazivaju Zavod za prosvjetno–pedagošku službu Hrvatske i Zavod za prosvjetno–pedagošku službu Split. Naziv se promijenio i 1986. u Zavod za unapređenje odgoja i obrazovanja (NN 21/1986). Zakonom o ustrojstvu republičke uprave od 8. listopada 1990. godine ukida se Zavod za unapređivanje odgoja i obrazovanja SRH i njegove poslove preuzima Zavod za školstvo koji djeluje u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture. Pedagoška služba u Zadru koja je djelovala pri splitskom Zavodu gasila se postupno, a na mjesta savjetnika koji su odlazili u mirovinu nisu uzimani novi. Nakon odlaska u mirovinu Miljenka Mitrova, posljednjeg prosvjetnog savjetnika 1994. godine, nadzor nad izvođenjem nastave u potpunosti je ustrojen po novim propisima Republike Hrvatske.

POVIJEST FONDA

Spisi Prosvjetno–pedagoške službe Zadar u dva navrata su predani u Arhiv. Gradivo nastalo do 1980. godine preuzeto je 1981. godine. Primopredaja je registrirana pod brojem 181, a primopredaja gradiva nastalog nakon 1980. do 1990. nije registrirana. Služba je nakon 1990. preseljena na novu adresu gdje je djelovala još do polovine 90–ih godina. Gradivo nastalo u tom razdoblju nije sačuvano.

SADRŽAJ

Sačuvan je urudžbeni zapisnik i spisi za gradivo nastalo u razdoblju od 1969. do 1978. godine. Spisi sadrže dopisivanje zadarske Službe s osnovnim školama, splitskim i zagrebačkim Zavodom, dopise o organiziranju seminara za razrednu i predmetnu nastavu, programe i izvješća o radu Službe. Nije poznato da li je i zbog čega urudžbeni zapisnik vođen samo u ovom razdoblju. Osim urudžbenog zapisnika sačuvana je i Knjiga zapisnika sastanaka upravitelja osnovnih škola za razdoblje od 1960. do 1975. godine. Osim spisa primljenih u urudžbeni zapisnik gradivo sadrži i godišnje planove i izvještaje osnovnih škola na području nadležnosti Općine Zadar u razdoblju od 1965. do 1990. godine, izvještaje prosvjetnih savjetnika o obavljenom stručno–pedagoškom nadzoru u razdoblju od 1979. do 1980. godine, materijale raznih testiranja i vrednovanja znanja učenika osnovnih škola obavljenih u razdoblju od 1972. do 1976. godine, te tiskane obrasce Zavoda u Zagrebu pod nazivom Mjerni instrumentarij za utvrđivanje rezultata rada osnovnih škola u razdoblju od 1972. do 1974. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i zapisnici sa sastanka upravitelja osnovnih škola

1. Urudžbeni zapisnik 1969.–1978., knj. 1

2. Knjiga zapisnika sa sastanaka upravitelja osnovnih škola 1960.–1975., knj. 1

Spisi

1. Planovi i izvještaji 1965.–1980., kut. 2–17.

2. Izvještaj o stručno–pedagoškom nadzoru 1979.–1980., kut. 18–20.

3. Testiranja i vrednovanja učenika 1972.–1976., kut. 21–22.

4. Mjerni instrumentarij s rezultatima 1972.–1974., kut. 23–26.

5. Anketni listovi za učenike i nastavnike, kut. 27–61.

6. Spisi po urudžbenom zapisniku 1970–1978., kut. 62.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.