[0527] Slavenski komitet Hrvatske Zadar (1946. – 1950.)

Signatura: HR–DAZD–527

Klasifikacija: I.6.

Naziv fonda: Slavenski komitet Hrvatske

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1950.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 6. kut.; 0,8 d/m

Stvaratelj: Slavenski komitet Hrvatske, Zagreb

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Osnivačka skupština Slavenskog komiteta Hrvatske Zagreb održana je 30. lipnja 1946. u prostorijama društva za suradnju sa SSSR–om, kao podružnica veće organizacije. Područje djelatnosti Slavenskog komiteta Hrvatske je teritorij NR Hrvatske, a sjedište mu je bilo u Zagrebu. Prema Statutu organizacije Slavenski komitet Hrvatske imao je zadatak raditi na međusobnom upoznavanju i zbližavanju slavenskih naroda, jačanju njihovog bratstva i solidarnosti putem organizacije javnih predavanja, radioemisija, objavljivanja knjiga, brošura i članaka o povijesti slavenskih naroda, o njihovoj kulturi i svim važnijim pitanjima koja se tiču života slavenskih naroda i njihovih međusobnih odnosa. Također su trebali uspostaviti što tješnji kontakt i suradnju između znanstvenih, kulturnih i drugih javnih radnika Hrvatske i ostalih slavenskih zemalja, organizirati koncerte, kazališne predstave, akademije i izložbe. Organi Slavenskog komiteta Hrvatske bili su plenum, predsjedništvo i sekcije. U Slavenskom komitetu Hrvatske su Statutom predviđene sljedeće sekcije: ruska, ukrajinska, bjeloruska, poljska, češka, slovačka, bugarska, lužičko srpska, sekcija za jugoslavenske narode i sekcija za slavenske iseljenike i slavenske manjine. Komitet predstavlja predsjednik i sekretar. Centralno tijelo ove organizacije bio je Vrhovni plenum u Beogradu. Slavenski komitet Hrvatske nije direktno komunicirao s inozemstvom, već se ta komunikacija odvijala preko Slavenskog komiteta Jugoslavije u Beogradu, osim iznimno kad su se iz inozemstva izravno obraćali Slavenskom komitetu Hrvatske.

Predsjednik Inicijalnog odbora Slavenskog komiteta u Zagrebu bio je Zlatan Sremac. Osnivači i članovi Inicijalnog odbora Zlatan Sremac, Vjekoslav Kaleb, Marijan Detoni, Ivan Dončević i Branko Sučević smatrali su da je bratstvo, jedinstvo i solidarnost svih slavenskih naroda velika istina i potreba i treba se temeljiti na Lenjinovoj ideji povezivanja slavenskih naroda i bogatoj slavenskoj tradiciji hrvatskog naroda. Od osnutka do 1947. Komitet je organizirao dvije izložbe, jednu o otporu naroda Čehoslovačke, a drugu o borbi. Aktivnosti Komiteta pojačale su se u razdoblju od 1947. do 1948. godine. Održano je više predavanja, radioemisija, izložbi povodom značajnih datuma iz slavenske povijesti. Članovi Komiteta u dnevnom tisku i časopisima objavljivali su članke o slavenskom pokretu i radu slavenskih organizacija. U tom su razdoblju osnovana tri odbora Slavenskog komiteta u Splitu, Rijeci i Osijeku. U veljači 1948. održan je u Pragu plenum Općeslavenskog komiteta na kojem je iz Slavenskog komiteta Hrvatske delegat bio Dinko Foretić koji je 1947./1948. bio u radnom odnosu u Komitetu. Zbog političkih događaja 1948./1949. rad Komiteta zamire, a i formalno prestaje postojati 31. prosinca 1950. godine.

POVIJEST FONDA

Nije zabilježen podatak o predaji ovog gradiva Arhivu. Moguće je povezati predaju ovog gradiva Arhivu s dolaskom na mjesto ravnatelja Dinka Foretića 1952. godine, koji je bio vjerojatno posljedni zaposlenik Slavenskog komiteta Hrvatske u Zagrebu. Fond je sređen i popisan 1991. godine.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži spise i knjige nastale u svih šest godina djelovanja udruženja. Osim spisa uvedenih u urudžbeni zapisnik i računovodstvene dokumentacije, gradivo sadrži dokumente o osnivanju, podatke o članstvu te najraznovrsnije tekstove o slavenskim državama, njihovoj povijesti, književnosti i slično. Gradivo ovoga fonda je vrijedan izvor koji upotpunjuje saznanja o društvenom, političkom i intelektualnom ozračju Zagreba i Hrvatske neposredno nakon Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i predmetne knjige

1. Urudžbeni zapisnik 1946.–1950., knj. 2

2. Knjiga inventara 1947.–1950., knj. 1

3. Blagajnički dnevnik 1946.–1950., knj. 2

Spisi, 1946.–1950., kut. 1–6

1. Upravni spisi udruženja uvedeni u urudžbeni zapisnik 1946.–1950., kut. 1

2. Dokumenti o osnivanju; zapisnici sastanaka, podaci o članstvu, računovodstvo 1946.–1950., kut. 2

3. Tekstovi o slavenskim državama, njihovoj povijesti i književnosti, kut. 3–5

4. Plakati za izložbe i razni promidžbeni materijali, kut. 6

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

BIBLIOGRAFIJA

Slavenski komitet N.R. Hrvatske, Narodna fronta N.R. Hrvatske i „Seljačka sloga“, Hrvatsko seljačko prosvjetno društvo… priređuju u počast učesnika Beogradskog slavenskog kongresa… Smotru hrvatske seljačke pjesme i igre = Slavjanski komitet Narodnoj Republiki Horvatii Narodnyj front Narodnoj Republiki Horvatii „Seljačka sloga“ horvatskoe krest’janskoe prosvetitel’noe obščestvo… ustraivajut v čest učastnikov Belgradskogo slavjanskogo s’ezda … Smotru…Zagreb: “Tipografija” [1947]