[0525] Mjesni narodni odbor Dračevac Zadarski (1948. – 1951.)

Signatura: HR–DAZD–525

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Dračevac Zadarski

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1951.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 1 kut; 0,14 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Dračevac Zadarski – Ploče

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Ilegalni narodnooslobodilački odbor djeluje u Diklu od prosinca 1942. Zakonom o promjeni naziva narodnooslobodilačkih odbora od 25. srpnja 1945., oni od tijela uprave u ratnim okolnostima postaju tijela građanske vlasti i nazivaju se narodni odbori.

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Dračevac Zadarski je u sastavu kotara Zadar, a Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. ukidaju se mjesni narodni odbori Bokanjac, Crno, Diklo i Ploče, a njihova područja pripajaju gradu Zadru. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine osniva se Općina Zadar koja je obuhvaćala mjesta Arbanasi, Bokanjac, Brodarica, Crno, Diklo, Ploče, Zadar i Zadarski Dračevac i Općina Zadar–vanjski koja je obuhvaćala mjesta Bibinje, Briševo, Donje Petrčane, Gornje Petrčane, Kožino, Murvica i Sukošan.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar predala je 1976. Godine spise MNO Dračevac Zadarski s gradivom gradske općine Zadar Historijskom arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 138/1976). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Iz tog gradiva oblikovani su arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu NO gradske općine Zadar. Gradivo je fragmentarno sačuvano. U Pregledu arhivskih fondova i zbirki (2006.) evidentiran je Mjesni narodni odbor Dračevac Ninski, a nije evidentiran Dračevac Zadarski.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalni značaj i odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana prigradskog mjesta Dračevac Zadarski.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik MNO Dračevac Zadarski, 1949., 1951., 2 knj.

Spisi, 1948.–1951., 1 kut.

Opći spisi Mjesnoga narodnog odbora Dračevac Zadarski, 1948.–1951., 1 kut.

Razni spisi: dopisi, izdane potvrde na zahtjev stranaka, 1948.

Razne blagajničke isplate i izvještaj Komisije za reviziju, 1950.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar 1955.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619