[0524] Gradske obrtne radnje u Zadru (1947. – 1949.)

Signatura: HR–DAZD–524

Klasifikacija: G.2.9.

Naziv fonda: Gradske obrtne radnje

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1949.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Gradske obrtne radnje

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Gradski Narodni odbor Zadar je na temelju odluke Gradske skupštine donio 17. veljače 1947. (br. 2207) odluku i Pravila o organizaciji i poslovanju poduzeća Gradske obrtne radnje u Zadru. Iz registra privrednih društvenih organizacija Narodnog odbora kotara Zadar brisano je dana 5. rujna 1950. godine radi prestanka s radom. Osnovna financijska sredstva ovog poduzeća, brijačnice i frizerski saloni s njihovim inventarom preneseni su na poduzeće „Gradske brijačko–frizerske radnje Zadar“. To je potvrđeno rješenjem Narodnog odbora grada Zadra od 11. studenoga 1950. godine.

Poduzeće je bilo pravna osoba u nadležnosti Izvršnog odbora Gradskog narodnoga odbora Zadar, a njime je rukovodio upravitelj. Uz prethodno odobrenje Izvršnog odbora Gradskog narodnog vijeća poduzeće je moglo osnivati radionice, prodavaonice na teritoriju grada i u okolici. Predmet poslovanja poduzeća je pružanje brijačkih i frizerskih usluga, izrada obuće, odjeće, kruha i drugih zanatskih proizvoda.

POVIJEST FONDA

Podatak o preuzimanju gradiva u Arhiv nije sačuvan. Fond nije sređen. Gradivo fonda bilo je spojeno s fondom HR–DAZD–298: Gradske brijačko–frizerske radnje Zadar.

SADRŽAJ

Fond sadrži gradivo o poslovanju poduzeća: plan investicija za obrtna poduzeća lokalnog značaja (1949.), različite nabavke radnog materijala, rashode i prihode pojedinih radnji, platne liste zaposlenika (1947.), plan proizvodnje i slično. Fragmentarno je sačuvano poslovno dopisivanje iz 1948. s podružnicama ovog poduzeća te s odsjecima Gradskog Narodnog odbora Zadar, Komunalnom bankom i drugo.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1947.–1949., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–298: Gradske brijačko–frizerske radnje Zadar 1950.–1951.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–149: Narodni odbor grada Zadar 1945.–1955.